Životné prostredie

Revitalizácia zelene pri bytovom dome Hurbanova č. 143
9.3.2021

Revitalizácia zelene pri bytovom dome Hurbanova č. 143

Technické služby mesta Stará Turá oznamujú, že od zajtra 10.3.2021 budú pracovníci v priestore medzi bytovým domom na Hurbanovej ulici č. 143 a parkoviskom realizovať výrub stromov.


Nevhadzujte horúci popol do kontajnerov!
8.2.2021

Nevhadzujte horúci popol do kontajnerov!

Vážení občania,
touto cestou Vás žiadame, aby ste do kontajnerov, resp. nádob na komunálny a iný odpad nevysýpali horúci popol.


Opäť nám pribúdajú množiace sa skládky pri kontajneroch
8.2.2021

Opäť nám pribúdajú množiace sa skládky pri kontajneroch

Vážení občania,
už koncom roka 2020 sme Vás informovali o problémoch s nelegálnymi skládkami v miestnych častiach, resp. v prírode. Žiaľ, tento problém nás prenasleduje aj teraz a dokonca priamo v meste.


V čom vyhadzovať kuchynský bioodpad? V plastových, papierových alebo žiadnych vreckách?
18.1.2021

V čom vyhadzovať kuchynský bioodpad? V plastových, papierových alebo žiadnych vreckách?

Zber kuchynského bioodpadu je od 1.1.2021 nielen povinnosťou, ale má niekoľko významných pozitív. Vďaka jeho triedeniu sa výrazne redukuje množstvo odpadu, ktoré inak končí na skládkach,...


Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2021
7.1.2021

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2021

Prinášame Vám harmonogram vývozu separovaného odpadu pre rok 2021 v Starej Turej...


Od 1.1.2021 nastali zmeny v ukladaní odpadu v Starej Turej
6.1.2021

Od 1.1.2021 nastali zmeny v ukladaní odpadu v Starej Turej

Od 1.1.2021 došlo v Starej Turej k zákazu ukladania bioodpadu a kuchynského odpadu (BRKO) do kontajnera na zmesový odpad...


Nevytvárajte odpad a nelegálne skládky pri železničnej trati
21.10.2020

Nevytvárajte odpad a nelegálne skládky pri železničnej trati

Mesto Stará Turá upozorňuje občanov, ktorých pozemky sú v blízkosti železničnej trate alebo susedia s pozemkom ŽSR...


Dni jesenného zberu
7.10.2020

Dni jesenného zberu

Technické služby v rámci jesenného zberu organizujú:
zber veľkorozmerného odpadu, zber biologického odpadu a zber nebezpečného odpadu, ktorý sa bude konať už v sobotu 10.10.2020!!!


Nevypaľujte suché trávy!
1.4.2020

Nevypaľujte suché trávy!

Hasiči a mesto Stará Turá upozorňujú, že v jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Vypaľovanie suchých porastov je každoročne sa opakujúci jav, a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.


Zberný dvor opäť otvorený
31.3.2020

Zberný dvor opäť otvorený

Zberný dvor Technických služieb Stará Turá bude od 1.4.2020 pre verejnosť so sprísnenými hygienickými opatreniami opäť otvorený.

Nastavenia cookies