JESENNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO

202209281625540.jesenna-kampa

Jeseň sa nezadržateľne blíži a preto by sme Vás radi aj v tomto požiadali a vyzvali k pomoci pri každoročnom jesennom čistení nášho mesta. V dňoch od 03.10.2022 až 14.10.2022 budú pracovníci technických služieb čistiť verejné priestranstvá a hrabať trávniky. Nie je však v našich silách vyhrabať aj všetky trávniky, ktoré prislúchajú k bytovým domom. Preto ak sa rozhodnete prispieť ku krajšiemu vzhľadu nášho okolia budete môcť využiť i mimoriadny odvoz biologického odpadu po čistení. Upozorňujeme, že daný odpad treba nahlásiť telefonicky počas trvania jesenného zberu, teda od 03.10. do 14.10.2022 na tel. č. 032/776 32 15.

Ak biologický odpad nebude nahlásený, alebo bude nahlásený po termíne, jeho odvoz bude spoplatnený. V prípade, že budete odpad z hrabania dávať na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že zostanú nepovšimnuté. Vopred ďakujeme za pochopenie a prejavený záujem o vyčistenie nášho mesta. 

V rámci jesennej kampane za krajšie mesto organizujeme tiež:

1.     zber biologicky rozložiteľného odpadu

2.     zber nebezpečného a veľkoobjemného odpadu

 

1.    Zber biologického odpadu - 03.10. až 14.10.2022

Biologický odpad môžete vykladať pred svoj dom na prístupné miesto. Dbajte prosím na to, aby bol biologický odpad vytriedený, konáre ukladajte samostatne a skrátené, drobnejší bioodpad ukladajte do vriec. Dbajte prosím na to, aby bioodpad nebol zmiešaný z inými druhmi odpadu, inak sa takýto bioodpad nebude odvážať. Zároveň Vás žiadame, aby ste po uplynutí termínu nevykladali bioodpad a konáre pred vaše domy.

Upozorňujeme, že daný odpad treba nahlásiť telefonicky počas trvania jesenného zberu, teda od 03.10. do 14.10.2022 na tel. č. 032/776 32 15. Ak biologický odpad nebude nahlásený, alebo bude nahlásený po termíne, jeho odvoz bude spoplatnený. V prípade, že budete odpad z hrabania dávať na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že zostanú nepovšimnuté.

 

2.    Zber nebezpečného a veľkoobjemného odpadu – 15.10.2022

Zbavme sa nebezpečného odpadu bezpečne.

Počas zberu môžu všetci občania bezplatne odovzdať elektroodpad, nebezpečný odpad a veľkoobjemný odpad na miestach zberu.


Čo môžete priniesť?

Elektroodpad a nebezpečný odpad: televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, fény, monitory, tlačiarne, vysávače, rádia, mobilné telefóny, rýchlovarné kanvice, žehličky,  šporáky, batérie, akumulátory, staré farby, riedidlá a podobne

Veľkoobjemný odpad: starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontované), matrace, dvere, koberce, linoleum, drevené laty, police, kuchynské linky a podobne

VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY NEBUDÚ PRISTAVENÉ

Pracovníci technických služieb budú zo zberných miest odpad priamo odvážať do zberného dvora.

 

Miesta zberu nebezpečných odpadov a veľkoobjemového odpadu:

Mestská časť

Miesto

Čas

Stará Turá

parkovisko za DK Javorina

09:00 – 12:00

Stará Turá

zberný dvor

08:00 – 12:00

Trávniky

pri bývalom obchode

09:00 – 11:30

Súš

pri autobusovej otoči

09:00 – 11:30

Topolecká

pri bývalom kultúrnom dome

09:00 – 11:30

Koštialova dolina

pri dome p. Černáka

09:00 – 11:30

Papraď

pri kultúrnom dome

09:00 – 11:30

Papraď

pri hasičskej zbrojnici

09:00 – 11:30

Durcova dolina

pri zastávke

09:00 – 11:30

Drgoňova dolina

oproti požiarnemu cvičisku

09:00 – 11:30

Černochov Vrch

pri autobusovej otoči

09:00 – 11:30

Žiadame občanov aby odpad priniesli len v určený deň na určené miesto!


Podmienky zberu nebezpečného a veľkoobjemného odpadu:

  • odpad s obsahom škodlivín bude odobraný len od občanov mesta a miestnych častí. Od podnikateľských a iných organizácií sa nebezpečný odpad odoberať nebude – tie si musia uzavrieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu
  • odpad je potrebné priniesť na zberné miesto len v deň a hodinu zberu
  • pri preberaní odpadov bude prítomný pracovník technických služieb, ktorý vylúči nevhodné odpady

Ak tento zber nestihnete, môžete využiť Zberný dvor počas celého roku a to v rámci prevádzkových hodín v areáli bývalej tehelne:

Pondelok – Utorok: 06:00 – 13:30

Streda: 06:00 – 17:00

Štvrtok – Piatok: 06:00 – 13:30

Sobota: 08:00 – 12:00

Využite tento  zber v čo možno najhojnejšom počte! Upozornite i svojich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti a zbavte sa tak prebytočného a zdraviu škodlivého odpadu a prispejte tak k zlepšovaniu životného prostredia.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistejšie a krajšie prostredie v našom meste.

 

Technické služby Stará Turá

 

 

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 28.9.2022 | Aktualizácia: 7.11.2022
Nastavenia cookies