VYČISTIME SI BYTY A SVOJE OKOLIE

JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO

Rovnako, ako po minulé roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta v dňoch 1. apríla 14. apríla 2021. Pracovníci technických služieb budú hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúce k činžiakom. Veríme, že aj v tejto náročnej dobe, kedy nás ohrozuje koronavírus, nenáročnou prácou prispejete  ku krajšiemu vzhľadu okolia prislúchajúceho k Vášmu činžiaku, rodinnému domu, obchodu... Samozrejme za predpokladu dodržania všetkých pandemických opatrení (odstup, rúška, rukavice). V prípade, že si zorganizujete brigádu v rámci vášho domu, venujte pozornosť čistote trávnika, športoviska, chodníka pri Vašom dome.

Mimoriadny odvoz smetí a odpadu po čistení  Vám poskytnú TECHNICKÉ SLUŽBY, tel. č. 032/ 776 32 15,

Vopred ďakujeme za pochopenie a prejavenie kladného vzťahu k svojmu mestu. V prípade, že budete odpad z hrabania dávať na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že zostanú nepovšimnuté.

V rámci jarného upratovania organizujeme:

  1. zber biologického odpadu
  2. zber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu

1. JARNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY

Od 1. apríla do 14. apríla 2021 môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte na to, aby biologický odpad bol vytriedený a prístupný. Konáre ukladajte samostatne a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Biologický odpad zmiešaný s iným druhom odpadu sa nebude odvážať.  Po uplynutí termínu sa zakazuje sústreďovať konáre na chodníkoch pred domom.

 

2. ZBER NEBEZPEČNÉHO A VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

... ZBAVME SA NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE ...

 

10. apríla 2021

 

Technické služby organizujú tento jarný zber, kde budú mať všetci občania  možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, práčok, mrazničiek, počítačov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek,  a pod. Takýto odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.

 

Podmienky tohto zberu:

-        Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta a osád. Od podnikateľských a iných organizácií sa nebezpečný odpad odoberať nebude. Tieto si musia uzavrieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

-        Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné nikde uskladňovať.

-        Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, ktorý vylúči nevhodné odpady. Počas zberu bude otvorený aj Zberný dvor v čase od 8:00 do 12:00 hod, kde tiež môžete bezplatne takýto odpad odovzdať.

-        Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín:

         Televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, fény, monitory, tlačiarne, vysávače, rádia, telefóny, rýchlovarné  kanvice, žehličky,  šporáky, batérie, akumulátory, staré farby, riedidlá a iné...

-        Ak tento zber nestihnete, využite Zberný dvor v akomkoľvek termíne v rámci prevádzkových hodín.

 

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín a veľkoobjemového odpadu:      10.apríla 2021

 

Stará Turá                   9:00 – 13:00             parkovisko za Domom kultúry Javorina

                                    8:00 – 12:00             Zberný dvor (areál bývalej Tehelne)

Trávniky                       9:00 – 11:30             pri bývalom obchode

Súš                              9:00 – 11:30             pri autobusovom otoči

Topolecká                    9:00 – 11:30             pri bývalom KD

Koštialova dol.             9:00 – 11:30             pri dome p. Černáka

Papraď                        9:00 – 11:30             pri obchode, pri požiarnej zbrojnici

Durcova dolina            9:00 – 11:30             pri zastávke

Drgoňova dolina          9:00 – 11:30             oproti požiarnemu cvičisku

Černochov vrch           9:00 – 11:30             pri autobusovom otoči

 

Súčasne so zberom nebezpečných odpadov sa bude tento rok zberať aj veľkoobjemový odpad, ktorý sme v minulosti zberali samostatne.

 

POZOR – VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY NEBUDÚ PRISTAVENÉ!

Nakoľko v minulosti občania nerešpektovali pokyny hovoriace o druhoch odpadov vhodných na zber vo veľkorozmerných kontajneroch, nebudú sa tieto tento rok rozmiestňovať.

Pracovníci Technických služieb budú priamo na hore uvedených miestach a v hore uvedených časoch odpady odoberať a odvážať do zberného dvora.

 

Čo je veľkoobjemový odpad :

Starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontované, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, dvere, koberce, linoleum, drevené laty, police, kuchynské linky a iné.

Po uplynutí hore uvedených  termínov zberu sa PRÍSNE ZAKAZUJE ďalšie ukladanie odpadu na uvedené  miesta.

 

Tiež pripomíname, že zberný dvor v areáli bývalej tehelne je Vám za účelom odovzdania takmer všetkých druhov odpadov k dispozícii počas celého roka  v čase

PO – PIA :          07:00 – 13:30

STREDA :          07:00 – 17:00

SOBOTA :          08:00 – 12:00

 

Využite teda tento  zber v čo možno najhojnejšom počte!

Upozornite i svojich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti!

Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej miere tak prispejete k zlepšovaniu  životného prostredia.

Nakoniec už len vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistejšie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich domoch.

 

Nasledujúci zber bude znovu na jeseň a termín včas oznámime.

 

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 8.4.2021 | Aktualizácia: 8.4.2021
Nastavenia cookies