Revitalizácia zelene pri bytovom dome Hurbanova č. 143

 Technické služby mesta Stará Turá oznamujú, že od zajtra 10.3.2021 budú pracovníci v priestore medzi bytovým domom na Hurbanovej ulici č. 143 a parkoviskom realizovať výrub stromov.

V danom priestore prebehlo ešte v minulom roku za prítomnosti občanov riadne konanie k možnostiam výrubu a navrhovaným riešeniam, ktoré neskôr nadpolovičná väčšina obyvateľov priľahlej bytovky odsúhlasila a schválila. Následne mesto zabezpečilo splnenie podkladov i náležitostí z pohľadu legislatívy, aby mohol byť výrub realizovaný. 

Tieto dreviny svojou koreňovou stavbou poškodzujú parkovisko i chodníky, v niektorých prípadoch nebezpečným náklonom ohrozujú parkovanie vozidiel ako aj občanov a svojim tesným rozstupom dochádza k ich vykriveniu a schnutiu, čo tiež ohrozuje bytový dom. V neposlednom rade dochádza po opade koruny k znečisťovaniu daného miesta.

V priestore tak dôjde k výrubu 13 ihličnatých stromov, ktoré však budú plne nahradené novou výsadbou zelene, a to listnatými stromami guľovitého tvaru, konkrétne platan javorlistý (Platanus acerifolia alpen Globe).

Táto výsadba sa bude realizovať v jesenných mesiacoch tohto roku a zároveň je tu navrhnutá aj úprava pre trávnik, zabezpečenie kríkovej výsadby a tiež osadenie smetných košov, aby bol tento priestor z hľadiska funkčnosti plne revitalizovaný.

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 9.3.2021
Nastavenia cookies