Životné prostredie

13.4.2015

Rekonštrukcia mestskej ČOV

Voda patrí k základným zložkám životného prostredia. Využíva sa na osobnú potrebu a spotrebu, na poľnohospodársku a priemyselnú výrobu, na dopravu a tiež na rekreačné účely. Negatívne dôsledky pôsobenia človeka na životné prostredie sa prejavujú okrem iného aj značným znečistením povrchových vôd. Preto je dôležité zamyslieť sa nad možnosťami, ako vrátiť vodu prírode do jej prirodzeného obehu v čo možno najlepšej kvalite.


JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO
25.3.2015

JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO

Dovoľujeme si Vás požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta v dňoch 30. marca až 12. apríla 2015. Pracovníci Technických služieb budú hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách, aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúce k činžiaku.


Dni jesenného zberu
25.9.2014

Dni jesenného zberu

Technické služby v rámci jesenného zberu organizujú:
1. zber veľkorozmerného odpadu
2. zber biologického odpadu
3. zber nebezpečného odpadu


21.3.2014

Ochráňme lesy pred požiarmi

Vážení občania - v jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú dôsledkom porušenia zákona o ochrane pred požiarmi.


Jarná kampaň za krajšie mesto
21.3.2014

Jarná kampaň za krajšie mesto

Dovoľujeme si Vás požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta v dňoch 31. marca až 11. apríla 2014. Pracovníci Technických služieb budú hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách, aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúce k činžiaku.


Komunálny odpad nepatrí do nádob na olej!!!
20.12.2013

Komunálny odpad nepatrí do nádob na olej!!!

Vážení obyvatelia, Technické služby v Starej Turej v letných mesiacoch tohto roku rozmiestnili na území mesta po kontajnerových miestach, umelé zberné nádoby s označením OLEJE. Chceli by sme vás touto cestou informovať o spôsobe zberu.


Praktické zásady nakladania s odpadmi
26.3.2013

Praktické zásady nakladania s odpadmi

Pripravili sme pre Vás pár praktických zásad, ktoré sa týkajú nakladania s odpadmi.


Máte použitý kuchynský olej?
26.3.2013

Máte použitý kuchynský olej?

Máte použitý kuchynský olej?
Neviete kam s ním?


JARNÉ DNI ČISTOTY V NAŠOM MESTE
26.3.2013

JARNÉ DNI ČISTOTY V NAŠOM MESTE

Dovoľujeme si Vás požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta v dňoch 2. apríla až 14. apríla 2013.


UPOZORNENIE PRE OBČANOV  OHĽADOM VYPAĽOVANIA TRÁVY
19.3.2013

UPOZORNENIE PRE OBČANOV OHĽADOM VYPAĽOVANIA TRÁVY

Vážení občania - pomaly prichádza jarné obdobie, ktoré sa každoročne prejavuje veľkým nárastom počtu požiarov v prírodnom prostredí. Veríme, že keď zmizne posledný sneh, nedôjde k vypaľovaniu suchej trávy a kríkov!

Nastavenia cookies