Menu

Dni jesenného zberu odpadu

Technické služby v rámci jesenného zberu  organizujú:

  • zber veľkorozmerného odpadu
  • zber biologického odpadu
  • zber nebezpečného odpadu

 

1. ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU

pre rodinné domy a priľahlé časti

V dňoch od štvrtka 1. októbra do nedele 11. októbra 2015 budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľkorozmerné  kontajnery.

Čo patrí do veľkoobjemového kontajnera:

Starý nábytok - postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontované, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneri), koberce, matrace, dvere, linoleum, drevené laty, police, kuchynské linky a iné.

Je zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje), biologický odpad (trávu,  konáre, lístie).

Dňa 11. októbra (v nedeľu) sa budú dni jesenného zberu  končiť a kontajnery sa budú  zo stanovíšť odvážať. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu veľkorozmerného odpadu je zakázané ďalšie ukladanie odpadu na miesta, kde boli umiestnené veľkorozmerné  kontajnery. Takéto ukladanie odpadu bude považované za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako porušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch.

Ak nestihnete v tomto termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického alebo nebezpečného odpadu, môžete tento odpad vyvážať celoročne do Zberného dvora

Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora:

Holubyho 21 (bývalá tehelňa)

PO – PIA        :           07:00 – 13:30

STREDA        :           07:00 – 17:00

SOBOTA        :           08:00 – 12:00

 

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní jesenného zberu od 1. októbra – do 11.októbra  2015:

 

Trávniky                 - pri bývalom obchode   

Súš                           - pri autobusovom otoči          

Topolecká               - pri bývalom kultúrnom dome                                                                                                                                                                               

Papraď                   - pri odbočke na Podlipovec

Durcova dolina      - pri zástavke

Drgoňova dolina    - oproti požiarnemu cvičisku                                                                                                 

Černochov vrch     - na autobusovom otoči

 

                                   -St. Turá - Drahy

                                   -St. Turá – Kujanovec                                                                                                                                          

                                   -St. Turá – Sídlisko nad Chiranou

                                   -St. Turá – Dom Kultúry

 

V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasnosti prosím kontaktujte 0905 254 350, 032/ 776 32 15

 

2. JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY

Od 28. septembra do 11. októbra 2015 môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte na to, aby biologický odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostatne a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný biologický odpad sa nebude odvážať!!!

 

3. ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE

10. októbra 2015

Technické služby organizujú tento jesenný zber, kde budú mať všetci občania možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, práčok, počítačov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek a pod. Takýto odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.

Podmienky tohto zberu:

Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzavrieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné nikde uskladňovať.

Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, ktorý vylúči nevhodné odpady.

Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín:

Televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, fény, monitory, tlačiarne, vysávače, rádiá, telefóny, rýchlovarné kanvice, žehličky, šporáky, batérie akumulátory, staré farby, riedidlá a iné.....

 

            Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 10.10.2015

 

Stará Turá                    9.00 – 13.00  parkovisko za Domom kultúry Javorina

Trávniky                       9.25 –   9.45 pri obchode

Súš                              09.55 – 10.15 pri autobusovom otoči

Topolecká                  10.35 – 10.55 pri bývalom kultúrnom dome

Koštialova dol.           11.05 – 11.15 pri dome p. Černáka

Papraď                        11.25 – 11.45 pri obchode, pri požiarnej zbrojnici

Durcova dolina          11.55 – 12.10 pri zastávke

Drgoňova dolina        12.15 – 12.30 oproti požiarnemu cvičisku

Černochov vrch          12.40 – 12.55 pri autobusovom otoči

 

Využite teda tento zber v čo možno najhojnejšom počte!

Upozornite i svojich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti!

Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej miere tak prispejete k zlepšovaniu  životného prostredia.

Nakoniec už len vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistejšie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich domoch.

Nasledujúci zber bude znovu na jar a termín v čas oznámime.