Menu

Revitalizácia vnútrobloku Ulica SNP a Hurbanova ulica

Mesto Stará Turá a Technické služby, m. p. o. informujú občanov o investičnej akcii Revitalizácia vnútrobloku Ulica SNP a Hurbanova ulica, Stará Turá, kde pôjde o komplexnú revitalizáciu spevnených plôch (chodníky, komunikácie, cyklochodník, odstavné plochy, vybudovanie nového detského ihriska pre deti do 15 rokov).

Pri akcii však dôjde k výrubu 21 ks drevín (ktorý sa už začal) a je povolený v zmysle zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty v Nemšovej odporučila vydať súhlas k výrubu predmetných drevín.

Dreviny, ktoré z dôvodu rekonštrukcie nebude možné zachovať budú nahradené novými – z vyšších drevín sú to:

katalpa bignóniovitá (14 ks), javor mliečny (8 ks), magnólia hviezdokvetá (2 ks), ľaliovník tulipánokvetý (1 ks); z krov a trvaliek budú vysadené napr. rozchodník nádherný, krušpán vždyzelený, vresovec, levanduľa, ...

Za pochopenie vopred ďakujeme.
 

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 12.9.2018 | Aktualizácia: 24.9.2018