Životné prostredie

Kam s ojazdenými pneumatikami?
14.6.2017

Kam s ojazdenými pneumatikami?

Zberný dvor, či dokonca čierna skládka, nie sú tie pravé miesta
na odovzdanie ojazdených pneumatík!


Topoľová alej pomaly dosluhuje
29.1.2016

Topoľová alej pomaly dosluhuje

Mesto Stará Turá plánuje v blízkej budúcnosti obnovu topoľovej aleje smerom do rekreačnej oblasti Dubník I. Alej tvorí vstup do rekreačnej oblasti a slúži ako prechádzková zóna pre obyvateľov i návštevníkov mesta.


Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2016
17.12.2015

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2016

Mestské zastupiteľstvo dňa 3.12.2015 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Dni jesenného zberu odpadu
1.10.2015

Dni jesenného zberu odpadu

Technické služby v rámci jesenného zberu organizujú aj tento rok bezplatný zber veľkorozmerného odpadu, zber biologického odpadu a zber nebezpečného odpadu.


Separujme, buďme EKO
20.4.2015

Separujme, buďme EKO

Naše mestečko právom patrí medzi mestá na Slovensku s prívlastkom EKO.
Je to z toho dôvodu, že sa k odpadom neotáčame chrbtom, ale naopak sa snažíme popasovať s ich recykláciou, aj keď je to často obtiažne.


Projekt: Stredisko triedeného zberu Stará Turá
20.4.2015

Projekt: Stredisko triedeného zberu Stará Turá

Stredisko triedeného zberu je situované v okrajovej časti mesta Stará Turá v priestoroch bývalej tehelne. V areáli bol v predchádzajúcich rokoch zriadený zberný dvor a kompostáreň.


13.4.2015

Rekonštrukcia mestskej ČOV

Voda patrí k základným zložkám životného prostredia. Využíva sa na osobnú potrebu a spotrebu, na poľnohospodársku a priemyselnú výrobu, na dopravu a tiež na rekreačné účely. Negatívne dôsledky pôsobenia človeka na životné prostredie sa prejavujú okrem iného aj značným znečistením povrchových vôd. Preto je dôležité zamyslieť sa nad možnosťami, ako vrátiť vodu prírode do jej prirodzeného obehu v čo možno najlepšej kvalite.


JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO
25.3.2015

JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO

Dovoľujeme si Vás požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta v dňoch 30. marca až 12. apríla 2015. Pracovníci Technických služieb budú hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách, aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúce k činžiaku.


Dni jesenného zberu
25.9.2014

Dni jesenného zberu

Technické služby v rámci jesenného zberu organizujú:
1. zber veľkorozmerného odpadu
2. zber biologického odpadu
3. zber nebezpečného odpadu


21.3.2014

Ochráňme lesy pred požiarmi

Vážení občania - v jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú dôsledkom porušenia zákona o ochrane pred požiarmi.

Nastavenia cookies