Menu

Upozornenie na kontroly zákazu vjazdu do chránených území


Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a Stráž prírody v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky od mája 2019 začali monitorovať nezákonné vjazdy motorových vozidiel do chránených území.
Štátna ochrana prírody SR (CHKO Biele Karpaty), Publikované: 4.7.2019 | Aktualizácia: 4.7.2019