Podporte novú aleju k Dubníku kúpou stromu

V letných mesiacoch sme sa po dlhej dobe spoločne dočkali novej cesty a chodníka do rekreačnej oblasti Dubník. Popri ceste stála celé desaťročia topoľová aleja, ktorú však muselo mesto pre prestárnutosť a chorobu stromov vyrúbať, nakoľko dochádzalo k ohrozovaniu bezpečnosti návštevníkov danej lokality. V súčasnosti sa mesto chystá na jej obnovu a výsadbou 100 kusov dubov chce opäť vytvoriť dôstojnú bránu k obľúbenému Dubníku. 

Podľa vzoru iných miest  ponúkame aj v našom meste možnosť obyvateľom podporiť výsadbu  stromov ich adoptovaním. Adoptovanie jednotlivých stromov bude realizované poukázaním finančného daru vo výške 90 eur za jeden dub na účet mesta pričom všetku starostlivosť preberú Technické služby Stará Turá. Ako symbolický vlastník teda nebudete mať so stromom žiadne starosti. Technické služby mesta zabezpečia v druhej polovici novembra vysadenie stromov, aj následnú starostlivosť o ne. Každý obyvateľ, ktorý si strom adoptuje, dostane od mesta ako poďakovanie certifikát o symbolickom vlastníctve (adopcii). Taktiež bude vytvorená virtuálna mapa na webovom sídle mesta, na ktorej budú zapísaní virtuálni vlastníci konkrétneho stromu. Reálne však zostane strom v majetku mesta. 

Možnosť získať týmto spôsobom strom popri ceste na Dubník trvá do 15. novembra 2019. Ak máte záujem o svoj „vlastný“ strom, prosím napíšte nám na email: kancelaria@staratura.sk a uveďte svoje kontaktné údaje alebo nás navštívte na oddelení kancelárie primátora mesta na 1. poschodí MsÚ, č. d. 201, kde Vám poskytneme bližšie informácie.

Kancelária primátora mesta, Publikované: 25.10.2019 | Aktualizácia: 25.10.2019