Menu

Dni jesenného zberu

Jesenné čistenie mesta

 Technické služby v rámci jesenného zberu  organizujú:

  1. zber veľkorozmerného odpadu
  2. zber biologického odpadu
  3. zber nebezpečného odpadu

 

1. ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU

pre rodinné domy a priľahlé časti

 

            V dňoch od pondelka 7. októbra  do  nedele 13. októbra 2019 budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľkorozmerné  kontajnery.

Čo patrí do veľkoobjemového kontajnera:

Starý nábytok - postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontované, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneri), koberce, matrace, dvere, linoleum, drevené laty, police, kuchynské linky  a  iné.

Je zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje) , biologický odpad (trávu, konáre, lístie).

            Dňa 13. októbra (nedeľa) sa budú dni jesenného zberu  končiť a kontajnery sa budú  zo stanovíšť odvážať. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu veľkorozmerného odpadu je zakázané ďalšie ukladanie odpadu na miesta, kde boli umiestnené veľkorozmerné  kontajnery. Takéto ukladanie odpadu bude považované za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako porušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch.

Ak nestihnete v tomto termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického alebo nebezpečného odpadu, môžete tento odpad vyvážať celoročne do Zberného dvora

 

Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora :

 

Holubyho 21 (bývalá tehelňa)

PO – PIA        :           07:00 – 13:30

STREDA        :           07:00 – 17:00

SOBOTA       :           08:00 – 12:00

 

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní jesenného zberu od 7. októbra – do 13. októbra 2019:

 

-          Trávniky                 - pri bývalom obchode                                                                             

-          Súš                           - pri autobusovom otoči                                                                         

-          Topolecká               - pri bývalom Kultúrnom dome                                                                                                                                                                               

-          Papraď                   - pri odbočke na Podlipovec

      -     Durcova dolina      - pri zástavke

-          Drgoňova dolina    - oproti požiarnemu cvičisku                                                                                                 

-          Černochov vrch     - na autobusovom otoči

                                   -St. Turá - Drahy

                                   -St. Turá – Kujanovec                                                                                                                                           

                                   -St. Turá – Sídlisko nad Chiranou

                                   -St. Turá – Dom Kultúry

 

V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasnosti prosím kontaktujte 0905 254 350, 032/ 776 32 15

 

2. JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY

 

            Od 1. októbra do 13. októbra 2019 môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte na to, aby biologický odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostatne a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný biologický odpad sa nebude odvážať!!!

Po tomto termíne už biologický odpad nevykladajte !!!

 

3. ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE

 

                                                    5. októbra 2019

 

Technické služby organizujú tento jesenný zber, kde budú mať všetci občania  možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, práčok, počítačov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek,  a pod. Takýto odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.

 

Podmienky tohto zberu:

 

-          Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzavrieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

-          Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné nikde uskladňovať. Kontajner umiestnený za Domom Kultúry neslúži na nebezpečný odpad.

-          Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, ktorý vylúči nevhodné odpady.

-          Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín:

Televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, fény, monitory, tlačiarne vysávače, rádia, telefóny, rýchlo varné kanvice, žehličky, šporáky, batérie akumulátory, staré farby, riedidlá a iné...

 

 

      Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín:

5.10.2019

 

Stará Turá                   09.00 – 13.00  parkovisko za Domom kultúry Javorina

Trávniky                     09.00 – 09.20 pri bývalom  obchode

Súš                              09.30 – 09.50 pri autobusovom otoči

Topolecká                   10.05 – 10.25 pri bývalom Kultúrnom dome

Koštialova dol.           10.35 – 10.55 pri dome p. Černáka

Papraď                         11.05 – 11.25 pri obchode, pri požiarnej zbrojnici

Durcova dolina           11.35 – 11.55 pri zastávke

Drgoňova dolina        12.05 – 12.25 oproti požiarnemu cvičisku

Černochov vrch          12.30 – 12.45 pri autobusovom otoči

 

Využite teda tento  zber v čo možno najhojnejšom počte!

Upozornite i svojich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti!

Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej miere tak prispejete k zlepšovaniu  životného prostredia.

 

Nakoniec už len vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistejšie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich domoch.

Nasledujúci zber bude znovu na jar a termín v čas oznámime.

                                                                                            

                                                                                                  TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá               

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 30.9.2019 | Aktualizácia: 5.10.2019