Menu

Kompostéry pre rodinné domy dorazili na miesto

Milí spoluobčania, radi by sme Vás i touto cestou informovali o tom, že záhradné kompostéry na triedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „BRKO“) konečne dorazili na miesto. Mesto Stará Turá ich objednalo v rámci projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej“.  Ide o „eurofondový“ projekt podporený z Kohézneho fondu EÚ, realizovaný v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia. Gestorom programu je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia.

Konkrétnym predmetom projektu bolo obstaranie 800 ks záhradných kompostérov určených na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach. Materiálové prevedenie kompostérov je nasledovné: ide o uzatvárateľnú plastovú nádobu bez dna s prevzdušňovacími otvormi s objemom min. 1000 l; použitý materiál obsahuje 80%-ný podiel recyklovanej zložky s ÚV stabilizáciou; odolný voči teplotám od - 40°C do + 80°C; životnosť kompostéru je 15 rokov; farba zelená; hmotnosť 28 kg; hrúbka steny 8 mm; záruka 5 rokov. Tieto kompostéry sú určené/vhodné pre všetkých majiteľov rodinných domov, ktorí majú záujem kompostovať svoj záhradný odpad.

Kompostéry dodala firma Servis MDD s. r. o., ktorá bola oslovená na základe vykonaného verejného obstarávania s využitím elektronického trhoviska. Správnosť procesu verejného obstarávania bola prekontrolovaná a následne schválená riadiacim orgánom MŽP SR. Celková hodnota dodaných kompostérov predstavuje výšku 95 500 €. 95% z tejto sumy predstavuje hodnotu nenávratného finančného príspevku, zvyšných 5% bude hradených zo zdrojov mesta ako povinné spolufinancovanie projektu.

Všetci majitelia rodinných domov, ktorí majú záujem prevziať si kompostér na vlastné kompostovanie, môžu tak spraviť v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 13.00 hod. v sídle Technických služieb mesta Stará Turá (na ulici Husitskej). V prípade potreby je možné dohodnúť si telefonicky iný termín (032/776 32 15). Kompostéry budú záujemcom odovzdané formou preberacieho protokolu  a podpisu čestného prehlásenia o používaní kompostéru podľa priloženého návodu na montáž a návodu na obsluhu kompostéru.

Vzhľadom k obmedzenému množstvu kompostérov (800 dodaných kusov), budú kompostéry prideľované záujemcom v poradí, v akom prejavia svoj záujem o prevzatie kompostéru. Preto odporúčame všetkým majiteľom rodinných domov, ktorí majú záujem prísť si prevziať kompostér, aby sa zahlásili čo najskôr.

V nadväznosti na túto tému zorganizovalo mesto 2 prednášky ohľadom správneho kompostovania. Prvá sa uskutočnila 5. 6. 2019 v Starej Turej, druhá sa bude konať 12. 6. 2016 o 18.00 hod. v Dome kultúry Papraď. Prednášajúci je pán Moňok zo Spoločnosti priateľov zeme, ktorý má dlhoročné skúsenosti s domácim i komunitným kompostovaním. I keď si myslíte, že sa už v tejto oblasti nemusíte nič učiť, opak môže byť pravdou, pretože pri diskusii sa môžete dozvedieť veľa nových a prínosných informácií. Preto Vás na túto prednášku srdečne pozývame.

Správnym kompostovaním docielime zníženie množstva vyprodukovaných odpadov. Vopred teda  ďakujeme budúcim „majiteľom“ kompostérov za svoj podiel práce pri ochrane nášho životného prostredia!


Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu.

 

Ing. Marcela Černá, riadenie projektov, Publikované: 11.6.2019 | Aktualizácia: 11.6.2019