Vrecový zber triedeného odpadu z rodinných domoch v rámci Starej Turej

Od 1.4.2023 dôjde k postupnému odstraňovaniu 1100 l nádoby na plasty a papier na uliciach: 

 • 8. apríla
 • Hviezdoslavova
 • Lúčna
 • Němcovej
 • Podjavorinskej
 • Sadová
 • Sasinkova
 • Slnečná
 • Štúrova
 • Uhrova
 • Družstevná (stojiská pri bytových domoch zostávajú)

Zber triedených zložiek komunálneho odpadu bude prebiehať len formou vrecového zberu

Na zber triedených zložiek komunálneho odpadu - plasty, kovy a papier sa používajú vrecia označené nálepkami (QR kódmi – každý druh odpadu má svoju vlastnú nálepku).  Vrecia na triedený odpad pracovníci technických služieb rozdávajú počas každého zberu  – koľko vriec s triedeným odpadom zoberú, toľko vriec domácnosť dostane. V prípade, že spotrebujete nálepky alebo vrecia (alebo zatiaľ nemáte nálepky a vrecia) na separáciu, môžete si ich bezplatne vyzdvihnúť na Technických službách v Starej Turej (tel. č. 032/776 32 15, 0905 254 350) alebo Vám ich zašleme poštou. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že od 1.4.2023 sa neoznačené vrecia nálepkou vyvážať nebudú.

 

Na triedenie SKLA sa z dôvodu bezpečnosti pri manipulácii nebudú používať vrecia, ale zelené zvonové kontajnery, ktoré budú naďalej dostupné na kontajnerových státiach.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení.

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 17.2.2023 | Aktualizácia: 17.2.2023
Nastavenia cookies