A zasa nelegálna skládka!!!

Vážení občania,

začiatkom februára 2021 sme Vás opätovne informovali o problémoch s nelegálnymi skládkami priamo v meste. I počas tohto víkendu nám, žiaľ, znova pribudla v miestnej časti Súš - Lazy. Uloženie odpadu v tomto prípade bolo v počte viac ako 20 ks vriec, uložených vedľa zberných nádob. Napriek informačnej tabuľke s pokynmi: „NEUKLADAJTE ODPAD PRI KONTAJNERI“, tam niekto svojvoľne odpad ponechal ako vidno na fotografiách.

Stále pripomíname, že každý odpad, ktorý vyložíte takto vedľa kontajnerov, je možné odviezť iba v prípade, že sa k nemu jeho vlastník prihlási. Odvoz odpadu pracovníkmi technických služieb nie je vôbec drahý, poplatok za odvoz je 6,64 €. Taktiež ho môže majiteľ odviezť priamo do Zberného dvora, kde ho zdarma prevezmú pracovníci TSST.

Chápeme, že je jednoduchšie odpad odložiť ku kontajnerom, ale apelujeme na všetkých z Vás, aby keď už máte odpad naložený, ste ho jednoducho odovzdali v Zbernom dvore mesta Stará Turá, ktorý je na to uspôsobený.

 

Väčšinou sa stáva, že odpad nemá len jedného vlastníka, takže vyzývame majiteľov, aby v prípade, že nevedomky v tejto lokalite uložili tento odpad pri kontajneroch, sa dobrovoľne prihlásili na Technické služby mesta Stará Turá, t. č. 032/776 32 15 a zabezpečili tak odvoz odpadu.

 

Upozorňujeme občanov, že likvidácia väčšieho množstva takýchto nelegálnych skládok sa v budúcnosti môže premietnuť do zvyšovania poplatkov za odpady, čomu chceme samozrejme predchádzať zodpovedným prístupom.

 

Ďakujeme za pochopenie i pomoc.

 

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 12.4.2021 | Aktualizácia: 12.4.2021
Nastavenia cookies