Dni jesenného zberu

 

Dni jesenného zberu

 

Technické služby v rámci jesenného zberu organizujú:

  1. zber veľkorozmerného odpadu
  2. zber biologického odpadu
  3. zber nebezpečného odpadu

 

1. ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU

 

pre rodinné domy a priľahlé časti

V dňoch od pondelka 6. októbra  do  nedele 18. októbra 2020 budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľkorozmerné  kontajnery nasledovne.

 

Dátum a rozmiestnenie kontajnerov počas dní jesenného zberu :

Od 6. októbra do 11. októbra 2020

Stará Turá – Kujanovec

Stará Turá – Drahy

Stará Turá – Sídlisko nad Chiranou

Stará Turá – Dom Kultúry

 

Od 13. októbra do 18. októbra 2020

Trávniky - pri bývalom obchode

Súš  - pri autobusovom otoči

Topolecká -pri bývalom Kultúrnom dome

Papraď – pri odbočke na Podlipovec

Durcova dolina – pri zástavke

Drgoňova dolina – oproti požiarnemu cvičisku

Černochov vrch – na autobusovom otoči

 

Čo patrí do veľkoobjemového kontajnera:

Starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontované, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, dvere, koberce, linoleum, drevené laty, police, kuchynské linky a iné.

Je zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje) , biologický odpad (konáre, lístie, vyhrabanú trávu a iný BRO). Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas zberu nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne u distribútorov a v pneuservisoch.     

Dňa 18. októbra  sa bude jesenný zber  končiť. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu sa PRÍSNE ZAKAZUJE ďalšie ukladanie odpadu na miesta, kde boli umiestnené veľkoobjemové kontajnery. Takéto ukladanie odpadu bude považované za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako porušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch.

Ak nestihnete v tomto termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického alebo nebezpečného odpadu, môžete tento odpad vynášať celoročne do Zberného dvora.

Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora :

Holubyho 21 (bývalá tehelňa)

PO – PIA         :           07:00 – 13:30

STREDA         :           07:00 – 17:00

SOBOTA         :           08:00 – 12:00 

V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasnosti prosím kontaktujte 0905 254 350, 032/ 776 32 15

 

 

2. JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY

 

Od 1. októbra do 11. októbra 2020 môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte na to, aby biologický odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostatne a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný biologický odpad sa nebude odvážať!!!

Po tomto termíne už biologický odpad nevykladajte!!! Po uplynutí termínu sa zakazuje sústreďovať konáre na chodníkoch pred domom.

 

 

3. ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE

                                                    10. októbra 2020

 

Technické služby organizujú tento jesenný zber, kde budú mať všetci občania  možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, práčok, počítačov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek,  a pod. Takýto odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.

 

Podmienky tohto zberu:

 

-       Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzavrieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

-        Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné nikde uskladňovať. Kontajner umiestnený za Domom Kultúry neslúži na nebezpečný odpad.

-       Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, ktorý vylúči nevhodné odpady. Počas zberu bude otvorený aj Zberný dvor v čase od 8:00 do 12:00 hod, kde tiež môžete bezplatne takýto odpad odovzdať.

 

Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín:

Televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, fény, monitory, tlačiarne vysávače, rádia, telefóny, rýchlo varné kanvice, žehličky, šporáky, batérie akumulátory, staré farby, riedidlá a iné.....

 

     Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 

10.10.2020  

Stará Turá              09.00 – 13.00         parkovisko za DK Javorina

Trávniky                  09.00 – 09.20         pri bývalom  obchode

Súš                         09.30 – 09.50         pri autobusovom otoči

Topolecká              10.05 – 10.25         pri bývalom Kultúrnom dome

Koštialova dol.       10.35 – 10.55         pri dome p.Černáka

Papraď                   11.05 – 11.25         pri obchode, pri požiarnej zbrojnici

Durcova dolina       11.35 – 11.55         pri zastávke

Drgoňova dolina     12.05 – 12.25         oproti požiarnemu cvičisku

Černochov vrch      12.30 – 12.45         pri autobusovom otoči

 

Využite teda tento  zber v čo možno najhojnejšom počte!

Upozornite i svojich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti!

Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej miere tak prispejete k zlepšovaniu  životného prostredia.


Vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistejšie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich domoch.

Nasledujúci zber bude znovu na jar a termín v čas oznámime.

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 7.10.2020 | Aktualizácia: 7.10.2020