V čom vyhadzovať kuchynský bioodpad? V plastových, papierových alebo žiadnych vreckách?

Zber kuchynského bioodpadu je od 1.1.2021 nielen povinnosťou, ale má niekoľko významných pozitív. Vďaka jeho triedeniu sa výrazne redukuje množstvo odpadu, ktoré inak končí na skládkach. Jeho následné zhodnotenie v kompostárni možno využiť ako hnojivo, napríklad na verejnú zeleň a zároveň si pri jeho triedení  ľudia uvedomujú  koľko potravín končí v koši zbytočne.

Aby v kompostárni vznikol kvalitný kompost, je potrebné dávať do hnedých nádob len samotný bioodpad (bez obalov – plastových, sklených...).

A preto vzniká otázka, v čom takýto odpad vyhadzovať ? V plastových, papierových alebo žiadnych vreckách?

Najvhodnejšie je vyhadzovať kuchynský odpad bez obalu, teda zbierať ho napríklad do vedra, ktoré sa po vysypaní odpadu použije znova.  Druhou možnosťou je používanie kompostovateľných vreciek. V prípade, že kompostovateľné vrecká nepoužívate, použite radšej papierové.

Všetky ostatné obaly znehodnotia obsah celej nádoby, ktorý sa má ďalej  využívať!!!

Vďaka triedeniu bioodpadu vrátime prírode to, čo si berieme a zároveň pomôžeme obmedziť množstvo odpadu, ktorý často končí v nádobách na komunálny odpad, teda v konečnom dôsledku na skládkach.

                                                                                                       Ďakujeme za Vašu dôslednosť pri triedení

 

202101180821070.kuchynsky-odpad
Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 18.1.2021 | Aktualizácia: 18.1.2021
Nastavenia cookies