KOMPOSTOVATEĽNÉ VRECKÁ PRE OBYVATEĽOV BYTOVÝCH DOMOV

Počuli ste už o kompostovateľných vreckách?

Ide o biologicky rozložiteľné, priedušné a kompostovateľné vrecká na zber potravinového odpadu z domácností.

Počas mesiaca september budú v Informačnej kancelárii mesta Stará Turá takéto vrecká k dispozícii pre domácnosti v bytových domov zdarma.

Čo sú kompostovateľné vrecká a na čo slúžia?

Kompostovateľné vrecká sú vyrobené z biomasy rastlinného pôvodu a zo surovín z obnoviteľných zdrojov, ktoré neobsahujú GM. Kompostovateľné vrecká sú priedušné a tak ostáva odpad suchý, bez zápachu, baktérií a plesní. Sú úplne biologicky odbúrateľné a kompostovateľné v súlade s normou.

Prečo používať kompostovateľné vrecká?

Bioodpad stále tvorí najväčšiu zložku zmesového komunálneho odpadu (približne 40 %). Väčšina bioodpadu teda stále končí na skládke odpadov. Správne vytriedený bioodpad v Starej Turej putuje do kompostárne, kde sa zložitým procesom mení v kompost. Vďaka používaniu kompostovateľných vriec je triedenie bioodpadu pohodlné a do nádob na bioodpad sa tak nedostávajú nežiaduce obaly ako napríklad plastové vrecká, ktoré komplikujú celý proces kompostovania.

Ako správne používať kompostovateľné vrecká?

Kompostovateľné vrecká je ideálne používať spolu s "dierovaným" košom na kuchynský odpad, ktorý je vetraný a zaisťuje tak dostatočný prísun vzduchu k uloženým kuchynským zvyškom, čím odvádza vlhkosť a zabezpečuje priebežné vysychanie. Zabúdať však netreba ani na to, že zatiaľ nepoužité kompostovateľné vrecká nesmú byť skladované vo vlhkom a teplom prostredí a na priamom slnku.

Viac informácií na tel. č. 032/776 32 15, 0905 254 350 alebo na www.tsst.sk.

 

Ďakujeme, že triedite.

Technické služby Stará Turá

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 22.8.2023 | Aktualizácia: 22.8.2023
Nastavenia cookies