Ocenenie a poďakovanie dobrovoľníkom

201712220104480.dsc-0006

Medzinárodný deň dobrovoľníctva je vyhlásený na 5. decembra. A tak ako roky predchádzajúce i tento rok  Mesto Stará Turá pozvalo 13. decembra do priestorov mestského úradu dobrovoľníkov v sociálnej oblasti, aby prijali poďakovanie a ocenenie z rúk primátorky. Zmyslom uvedenej akcie je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos spoločnosti, ktorý nemožno merať len z pohľadu ekonomickej návratnosti. Dobrovoľníctvo prináša rozvoj a jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti. Zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu. 

 
I keď je naše mestečko malé, i v ňom sa počas celého roka realizovalo niekoľko podujatí a akcií, ktoré by sa bez prítomnosti dobrovoľníkov len ťažko realizovali. Či už sú to akcie spojené so seniormi, deťmi, ťažko zdravotne postihnutými občanmi, občanmi v hmotnej núdzi, rodinami – jednoducho pomoc všetkým, ktorí to potrebujú. V prítomnosti poskytovateľov sociálnych služieb, sociálnej komisie a pozvaných dobrovoľníkov si ocenenie prevzali: Mgr. Kotrasová Soňa, Magdoško Marián, Stuchlá Daniela, Ing. Mgr. Pilátová Zdenka, Ing. Mareková Vladimíra, Bc. Dingová Monika, Lindtner Tibor, Požgayová Věra, Valenová Zuzana, Biesová Anna, Šimonová Katarína,  Durcová Jitka, Jurčeková Emília, Blaško Vladimír, Hanusová Zuzana, Solovič Viliam.
 
Posedenie s malým občerstvením sa nieslo v príjemnej predvianočnej atmosfére. A keďže sa konalo 13. decembra a tento deň patrí Luciám, neobišli ani nás a povymetali všetky kúty. Humorný bol príspevok od dvoch dobrovoľníčok, ktoré nás pobavili netradičným spevom kolied.
 
Záverom by sme chceli ešte raz veľmi pekne poďakovať nielen oceneným dobrovoľníkom, ale aj všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom aktívne podieľali počas celého roka na dobrovoľníckej činnosti. Len tak ďalej.......ĎAKUJEME
 
Sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá, Publikované: 22.12.2017 | Aktualizácia: 22.12.2017
Nastavenia cookies