Krásne dni v Žítkovej

Krásne dni v Žítkovej

Krásne dni v Žítkovej
Väčšina z dospelých vie, že byť rodičom je úloha krásna, život naplňujúca, ale aj náročná a občas veľmi ťažká. Byť však rodičom, ktorý vychováva dieťa so zdravotným postihnutím, je oveľa náročnejšie, nielen z dôvodu samotnej výchovy a starostlivosti, ale i z dôvodu mnohých predsudkov a neochoty spoločnosti prijať inakosť takýchto detí.
V Starej Turej žije pomerne početná skupina detí s rôznymi formami postihnutia. Členky Komisie pre sociálne veci a bývanie v spolupráci s pracovníčkami sociálneho oddelenia MsÚ Stará Turá majú dlhodobý cieľ napomáhať tejto skupine detí. Ponúkli 16 rodinám, predovšetkým tým, ktoré vychovávajú deti s autizmom dvojdňový rekondičný pobyt v hoteli Kopanice v Žítkovej spojený s odbornými konzultáciami pre rodičov. Záujem o pobyt prejavilo 11 rodín, ktoré sa stretli v pondelok 12. 9. v prekrásnom kopaničiarskom prostredí nad Starým Horzenkovom. Krásne, takmer letné počasie, priateľskosť a rodinná atmosféra v hoteli ponúkla deťom a rodičom dokonalý priestor na relax, zábavu, tvorivosť a konzultácie nielen s odborníkmi, ale dôležitá bola i výmena osobných skúseností medzi rodičmi. Celú skupinu detí a rodičov stmelil skvelý animátor Marián Magdoško, ktorý svojimi súťažami, bohatou fantáziou a nespútanou energiou všetkých naladil na športového a súťaživého ducha. Medzi dospelými a deťmi sa vytvorili hlbšie priateľstvá, celé podujatie sa nieslo v priateľskej, takmer rodinnej atmosfére. Počas celého pobytu mali rodičia možnosť diskutovať o svojich problémoch so špeciálnymi pedagogičkami Ľubkou Babulicovou a Vierkou Juricovou, čo bolo obohatením pre obe strany. Program pomáhali tvoriť aj deti – Janka Štepanovicová bola lektorkou tanca. Vo veselom víre Zumby sa vlnila celá skupina, ale únava postupne väčšinu premohla a záver dotiahla Janka sama. Ďalším hudobne nadaným mládežníkom bol Lucas Kadlečík, odborník v hre na ozembuch. Pri večernom opekaní spolu s Mariánom a jeho hrou na gitaru vytvorili skvelý večer naplnený spevom a tancom.
Neďaleko hotela Kopanice sa nachádza aj dom poslednej Žítkovskej bohyne, vedmy. Bola to žena, ktorá liečila bylinkami, vedela nájsť stratené, alebo ukradnuté veci, ale dokázala tiež chrániť pred urieknutím. Využili sme blízkosť hotela a počas krátkej turistickej prechádzky sme navštívili jej dom, osviežili sme sa na susednom salaši. Hotel nám okrem výbornej kuchyne ponúkal aj wellness služby, ktoré boli príjemným spestrením pre všetkých účastníkov. Nezaháľali sme však ani v športových a tvorivých aktivitách. Každý si z pobytu odniesol vlastnoručne namaľované tričko, svietniky, vymaľoval si mandalu, deti získali množstvo cien za svoje športové výkony počas paralympiády. Mamy boli za tvorivé aj športové výkony odmenené balíčkom od firmy Yves Rocher.
Všetko sa raz skončí – či to dobré, a či zlé. Našťastie, pre nás bol čas strávený na kopaniciach skutočne naplnený radosťou a veľkou spokojnosťou. Hotel Kopanice v Žítkovej ponúkol priestor a podmienky, aby sa tieto deti cítili šťastné a akceptované so svojimi špecifikami. Preto aj rozlúčka s novými priateľmi a s hotelom, ktorý môžeme nazvať oázou pokoja, bol ťažký. Veríme, že sa nám podarí zopakovať takto skvele prežité dni aj v budúcnosti.
 
Za krásne dva dni, počas ktorých pookriali srdiečka mám a rozveselili sa mysle zúčastnených detí ďakujeme sponzorom:
Nadácii ŽIVOT, ELSTER s.r.o., ELSTER Water Metering system s.r.o., SENSUS Slovensko a.s., JUSTUR s.r.o.

Júlia Bublavá, Publikované: 26.9.2016
Nastavenia cookies