Voľné miesta v zariadení opatrovateľskej služby

Mesto Stará Turá poskytuje opatrovateľskú službu aj v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), ktoré sídli na ul. 8. apríla v Starej Turej.

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. V ZOS sa poskytuje ubytovanie, strava, upratovanie, pranie, žehlenie, sociálne poradenstvo a podpora, záujmová činnosť, spoločenské aktivity.

Výška úhrady za poskytované služby sa určuje podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá a je podmienená stupňom odkázanosti občana, ktorý má stanovený v rozhodnutí o odkázanosti. 

V súčasnej dobe máme voľné miesta.

V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby kontaktujte:

- vedúcu zariadenia na tel. čísle: 032/776 3804, 0905/554 872 alebo

- vedúcu sociálneho oddelenia MsÚ na tel. čísle: 032/746 16 46,  0905/638 860.

Informácie nájdete aj na www.staratura.sk/item/zariadenie-opatrovatelskej-sluzby-zos-stara-tura/

ZOS Stará Turá
Sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá, Publikované: 30.1.2019 | Aktualizácia: 30.1.2019
Nastavenia cookies