Víkend pre deti s autizmom

Byť rodičom je krásna, ale často náročná úloha. Do našej rodičovskej role sa snažíme vniesť prvky výchovy nás samých, ale i nové informácie a naštudované vedomosti, ktoré nám pomáhajú zvládnuť zložitejšie situácie. V prípade, že sa narodí dieťa so zdravotným handicapom, je pozícia rodiča oveľa ťažšia. Avšak zvládnuť výchovu dieťaťa s autizmom je jedna z najzložitejších rodičovských úloh. Nielen pre zložitosť sveta autistu, všeobecne nízkej vedomosti ľudí o tejto diagnóze, ale aj pre nepripravenosť našej spoločnosti ohľadom výchovy a ďalšej perspektívy detí s touto diagnózou.

Komisia pre sociálne veci a bývanie spoločne so sociálnym oddelením MsÚ v Starej Turej sa snaží  pomôcť rodičom týchto detí pri hľadaní vhodnej formy výchovy, vhodných krokov pri  zvládnutí náročných situácií... Už po tretí krát pripravili víkendové podujatie, ktoré bolo zamerané na túto úzku skupinu rodičov a ich deti. Rekreačné zariadenie Dúbrava v Prašníku poskytlo počas víkendu 19. 10. – 21. 10. priestory pre všetky aktivity potrebné a vhodné na naplnenie našich zámerov. Vďaka dobrodružnej pátracej hre vedenej Majkou Gajarovou, Dankou Pevnou a Miškom Denkom  našli deti na začiatku podujatia nielen zlatý poklad, ale tiež spoznali krásne okolie zariadenia. Po večeri s radosťou naplnili bazén a následne sa venovali tvorivým činnostiam. Sobotný program bol naplnený vrchovato. Deti sa po raňajkách vyšantili pri pohybových súťažiach, potešili sa pri maľovaní medovníkov (väčšina skončila v spokojných bruškách detí). S nadšením testovali svoju zručnosť pri točení hrnčiarskeho kruhu,  cibrili si svoju obrazotvornosť pri skladaní puzzle, zdobení šiltoviek, maľovaní originálnych obalov na knihy, suchom a mokrom plstení. Využili tiež relax a šantenie na tulivakoch, ktoré nám zapožičal p. Hladík a dovoz zaistila p. Jana Podhradská. Jedna z najzaujímavejších ponúk pre deti bola canisterapia s krásnymi bielymi švajčiarskymi ovčiakmi. Profesionálne terapeutky so svojimi psíkmi si deti získali priateľskosťou, pokojom a múdrosťou psíkov. Všetky činnosti ponúkané deťom boli zamerané na podporu ich motoriky, sústredenia sa, prácu v kolektíve, čo je pre tieto deti často náročné. Deťom sa venovala početná skupina špeciálnych pedagógov zo Spojenej školy na Myjave, pedagógov zo Starej Turej - Anky Haverovej, Mareka Milatu v spolupráci so Soňou Kotrasovou a Miška Denka. Všetkým, ktorí im venovali kus svojho voľného času a energie patrí úprimné poďakovanie.

Nosnou témou pre rodičov boli prednášky a diskusie s erudovanými odborníkmi, ktorí sa problematike autizmu venujú dlhodobo. Vďaka spolupráci so Spojenou školou na Myjave, ktorá má zriadenú materskú aj základnú školu pre deti s autizmom, sme mohli ponúknuť rodičom vzdelávanie v oblasti výchovy a práce s deťmi, kognitívno-behaviorálnu terapiu, ABA terapiu. Vedomosti, ktoré rodičia získali im napomôžu v náročných situáciách pri výchove. Veľmi dôležitou súčasťou takýchto stretnutí je vzájomná diskusia medzi rodičmi, vzájomné spoznanie sa a spoločné zdieľanie podobných problémov. Rodičom sme ponúkli tiež relax v podobe masáží.

O spokojnosti rodičov svedčí aj ich hodnotenie podujatia: „...super boli aj sedenia s dievčatami zo Špeciálnej školy,  priblížili nám pocity a vnímanie autistov... A to, že sa deťom venovali pedagógovia zo SZŠ, tak to mi "padla sánka". Sú to praví ľudia na svojich miestach a považujem ich za PÁNOV pedagógov.“

Ak sa nám podarí aj takouto formou aspoň v malej miere pomôcť deťom s autizmom a zlepšiť ich život, tak náš hlavný zámer sme si splnili. Verím, že v organizovaní podobných podujatí bude Komisia pre sociálne veci a bývanie v spolupráci so sociálnym oddelením v Starej Turej pokračovať a tak napĺňať vyšší princíp spolupatričnosti a hľadania inovatívnej formy pomoci.

Podujatie sa mohlo realizovať vďaka finančnej pomoci z Nadácie ŽIVOT a z charitatívneho účtu Mesta Stará Turá. Aj touto formou využívame prostriedky získané z verejnej zbierky konanej počas vianočného trhu. Vopred všetkým ďakujeme za opakovanú pomoc a finančnú podporu charitatívneho účtu.

 

autori foto: Mária Gajarová, Jana Rayová, Erika Hladká

Júlia Bublavá, Publikované: 25.11.2018 | Aktualizácia: 25.11.2018
Nastavenia cookies