Skvelý piaty ročník podujatia Otvorená náruč pre deti s handicapom v Podkylave

201706141403070.csob-nadacia-logo

Je to už dlhých 5 rokov, čo vznikla myšlienka v hlavách Eriky Haluzovej, Ľudky Klempovej a Júlie Bublavej pripraviť podujatie pre rodiny, ktoré vychovávajú dieťa s určitým druhom znevýhodnenia. Bola to pomerne veľká výzva zabezpečiť finančné krytie, ale i zaujímavý a vhodný program pre deti a ich rodičov. Zvládli sme to, a podľa reakcií necelej sedemdesiatky účastníkov 1. ročníka sme skonštatovali, že naše rozhodnutie bolo správne, ponuka činností a aktivít počas podujatia ľudí nadchla.  Každým rokom sa počet záujemcov o podujatie zvyšoval, tento rok sme medzi sebou privítali vyše 130 hostí. Organizačné zabezpečenie takej početnej skupiny ľudí je náročná činnosť. Našťastie nie sme na to samy. Veľkú zásluhu na úspešnom priebehu majú pracovníčky sociálneho oddelenia MsÚ v Starej Turej Ivonka Barbušinová a Jarka Antalová, ktoré zabezpečujú dovoz a odvoz množstva materiálu a surovín, počas podujatia ponúkajú okrem odborných konzultácií rodičom aj všestrannú pomoc na úspešné zvládnutie všetkých aktivít na farme. Ďalšou početnou skupinou, ktorá sa s nadšením a zápalom zapája do organizácie sú členky komisie pre sociálne veci a bývanie. Okrem toho, že majú svoje stanovištia s rôznymi úlohami, zároveň aj bližšie spoznávajú radosti ale hlavne ťažkosti, s ktorými tieto rodiny neustále zápasia. Vnímajú, že napriek týmto problémom si rodičia zachovávajú primeranú dávku humoru, životného optimizmu a radosti. Je obdivuhodné, s akou trpezlivosťou a láskou pristupuje väčšina z nich k svojim deťom s rôznymi formami postihnutia.

Počas podujatia už tradične obsadzujeme priestory nielen Agropenziónu Adam, ale aj Farmy Podkylava. Využívame krásny bezbariérový priestor, veľmi dobre sa nám spolupracuje s ochotným majiteľom pánom Tĺčikom a pani Lackovou, ktorí nám v maximálnej miere vychádzajú v ústrety. Program piateho ročníka podujatia Otvorená náruč bol ako vždy naplnený rôznorodou ponukou. Priestory farmy sme využili na hipoterapiu, skenar terapiu a výživové poradenstvo pani Lukáčovej, tanečnú hodinku s pani Kotrasovou a Katkou Rzavskou. Veľký úspech má vždy tvorenie, ktoré nám už po niekoľko rokov zabezpečujú Margarétka Biesiková, Miška Alušicová, Danielka Kolníková a Janko Marták. Tradičné maľovanie na tričká je vždy prijaté s radosťou, ponúkli sme tiež maľovanie podhlavníkov, drevených figúrok, lukostreľbu s pánom Málekom, i jeho ukážku práce s orlom. Nóvum pre účastníkov bola výroba vlastnej bižutérie, ktorú odborne usmerňovala Oľga Medňanská. Spoločnosť Yves Rocher všetkým rodinám, okrem malého balíčka, pripravila prezentáciu svojich produktov, miešanie čajov zo sušených byliniek a sadenie kvetín, ktoré si účastníci mohli vziať a potešiť sa nimi na balkóne alebo vo svojej záhrade. Prezentovala sa tu i firma Zdrav-tech s.r.o. pána Hankócyho so svojimi zdravotníckymi pomôckami a poradenstvom pre rodičov. Obrovský úspech mal  hrad na skákanie zapožičaný od firmy PreVak s.r.o. a deti ale i rodičia si vychutnali relax v sedacích vakoch zapožičaných  od firmy Honest. pána Hladíka. Spoločnosť Honeywell ponúkla pre deti a rodičov tričká.

Agropenzión Adam využívame v prevažnej miere ako priestor pre relaxáciu a uvoľnenie. Rodinám sme tu ponúkli klasické masáže, vírivé vane, bazén, ktorý naplnil deťmi a zábavným programom náš skvelý animátor a plavčík v jednej osobe Marián Magdoško, masážne lôžka Ceragem manželov Hegedüšových, oxygenoterpiu od firmy Agamed s.r.o., kozmetické služby reprezentantiek firmy Mary Kay. Pre deti ale aj rodičov sme ponúkli tvorenie – plstenie a modelovanie anjelov pod odborným usmernením pani Natálky Poláčkovej. Pre väčšinu účastníkov bolo iste vzrušujúce pozorovať pani Pavlínku Csápaiovú, ktorá maľovala. Nebolo to však bežné maľovanie, pretože táto mladá žena sa narodila bez oboch rúk a okrem iných činností sa venuje i maľovaniu nohami. Žena, ktorá napriek veľmi ťažkému postihnutiu má v sebe obrovskú dávku optimizmu a sebavedomia ukázala mnohým, že nič nie je nemožné. Verím že bola inšpiráciou pre mnohé deti a ukázala im, že žiť naplneným životom sa dá v každej situácii. Nezabudli sme ani na prospešný pohyb pre deti vo forme športových činností a modelovanie s kinetickým pieskom. Pre rodičov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o svoje deti s postihnutím je vždy dôležité získať odborné informácie aj v oblasti kompenzácií a formách pomoci zo strany štátu. Pracovníčky Úradu práce sociálnych vecí a rodiny p. Potfajová a p. Ružičková sú trvalou súčasťou nášho podujatia a ponúkajú všetky potrebné informácie a zoznamujú ľudí s aktuálnymi legislatívnymi  zmenami.

Záver podujatia vyvrcholil vo farme, kde sa v podvečer celá početná skupina ľudí stretla a s radosťou zavŕšila deň spoločným posedením pri harmonike a speve Vasila Gálika, ktorý mnohých rozospieval a vytvoril príjemnú atmosféru. Vôňa grilovaného mäsa, klobásy, slaniny a párok len dotvorila krásny záver dňa. Náš grilmajster, pán Potúček, tentokrát nemal úniku pred teplom – hrialo slnko, hrial gril. Napriek tomu vydržal a prichystal nám skvelú grilovanú večeru. Všetci Vám ďakujeme pán Potúček! Ďakujeme tiež pánovi Michalcovi z firmy Bidfood s.r.o. za výborné suroviny na opekanie a pánovi Andrejcovi, majiteľovi firmy Egamed za osobnú prípravu mäsa na grilovanie, Pekárni Bzince za skvelý chlebík a spoločnosti Elikva Trade Myjava za plastové poháre a kartónové tácky, ktoré nám sponzorsky venovali. Počas celého dňa sme mohli vďaka finančnej pomoci p. Bielčika z firmy MIPP SK s.r.o. deťom aj rodičom ponúkať množstvo ovocia, minerálok a džúsov, ktoré boli v tomto príjemnom, ale pomerne horúcom dni nevyhnutné. V rámci 5. výročia podujatia sme pre deti s ŤZP pripravili i malé darčeky vo forme kľúčenky, zipsáčika a lyžičky s ich menom. Ďakujeme za podporu sponzorke, ktorá urobila svojim otvoreným srdcom radosť všetkým obdarovaným deťom.

To najdôležitejšie poďakovanie patrí Nadácii ŽIVOT za finančnú podporu a ČSOB nadácii, ktorá nám v podstatnej miere kryla náklady na zabezpečenie tak širokej ponuky činností a služieb pre rodiny s postihnutým členom z Podjavorinskej oblasti. Radosť a spokojnosť týchto rodín, nech je Vašou, ale aj našou najväčšou odmenou.

Bol to krásny deň, ktorý všetkých zúčastnených naplnil radosťou, spokojnosťou a pocitom, že sme si blízki a vzájomne svoj život obohacujeme.

Všetci sa tešíme na ďalší ročník Otvorenej náruče!

 

Júlia Bublavá, Publikované: 14.6.2017 | Aktualizácia: 14.6.2017
Nastavenia cookies