Výzva k spolupráci pri tvorbe nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2022

 Mesto Stará Turá začína s prípravou nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2022. Pri tejto príležitosti vyzýva občanov mesta, poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta, zástupcov neziskových organizácií a občianskych združení pôsobiacich v sociálnej oblasti v Starej Turej k spolupráci. Naším spoločným cieľom bude zmapovať, aké druhy sociálnych služieb nám chýbajú a na základe výsledkov si stanovíme priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v našom meste. 

Záujemcovia, ktorí sa chcú podieľať na tvorbe tohto plánu, môžu kontaktovať  pracovníčky na sociálnom oddelení MsÚ Stará Turá:

osobne v kancelárii na 1. poschodí v Dome štátnej správy,  

telefonicky na čísle: 746 1645, 746 1646, 0905 638860,

mailom na: soc_referat@staratura.sk alebo socialne@staratura.sk.

Sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá

MsÚ Stará Turá, Publikované: 6.7.2015
Nastavenia cookies