Prieskum záujmu o novú sociálnu službu

Mesto Stará Turá v mesiaci október 2013 uskutoční prieskum záujmu občanov nášho mesta o novú sociálnu službu: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Je to sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Ide o poskytovanie nepretržitej hlasovej, písomnej alebo elektronickej komunikácie s fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci. Táto služba je určená najmä osobám so zdravotným postihnutím, ale aj osamelo žijúcim seniorom. 

Ak má mesto zabezpečiť túto novú sociálnu službu, musí poznať či ju občania potrebujú a majú o ňu záujem. Prosíme Vás preto, aby ste si našli čas na vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý nájdete v Klube dôchodcov, z.o. Jednota dôchodcov, na Poliklinike alebo na Mestskom úrade v podateľni a na sociálnom oddelení.

Vyplnený dotazník odovzdajte najneskôr do 31.októbra 2013 na zberných miestach (Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov, Poliklinika, MsÚ – podateľňa alebo sociálne oddelenie).

Ďakujeme za spoluprácu.

Sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Nastavenia cookies