Seniori už môžu komunikovať elektronicky!


Koncom roka sa naše mesto zapojilo do výzvy Nadácie SPP pod názvom Pomáhame SPPolu. Náš projekt pod názvom Nie si sám obsahoval zakúpenie ochranných pomôcok, čistiacich pomôcok ako aj zavedenie internetu do zariadenia ZOS a zakúpenie tabletov pre seniorov. Vzhľadom na veľký počet záujemcov nám bol schválený príspevok len na zakúpenie tabletov vo výške 400 eur. Tablety sa podarilo zakúpiť, nainštalovať a v súčasnosti majú seniori už možnosť sa so svojimi blízkymi aj vidieť prostredníctvom aplikácie Skype. Sociálny kontakt je pre našich seniorov najmä počas aktuálnej nepriaznivej situácie. V prípade ak máte záujem využiť možnosť komunikácie cez Skype je potrebné si dohodnúť termín videohovoru s personálom ZOS na tel. kontakte 032/776 38 04. Názov zariadenia v aplikácií je: Stará Tura zos. Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadácie SPP.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 17.3.2021
Nastavenia cookies