Október – mesiac jesene i mesiac úcty k starším

Už v názve je mesiac október jasne zadefinovaný, avšak je to i mesiac plný farieb, ktoré nám dávajú listy stromov, zbiera sa posledná úroda, využívajú sa posledné krásne slnečné dni na prechádzky. Pre niektorých je tento mesiac smutný, lebo sa tak rýchlo blíži zima, pre iných je krásny a s plnými dúškami si vychutnávajú posledné teplé slnečné lúče. Jeseň ročného obdobia, nie náhodou asociuje jeseň života človeka. Je to mesiac farebnosti, každého odtieňa – tak ako i život každého seniora. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdať mladším. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna a sústavná, veď starší ľudia si ju zaslúžia.

Milou návštevou si seniorov uctili primátor mesta a p. prednostka MsÚ v Dennom centre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby. Spoločne im zaželali veľa zdravia, spokojnosti a radosti zo života. Úsmev na tvári seniorom vyčarovali detičky zo ZUŠ roztomilým programom pod vedením p. učiteľky Purtátorovej a hrou na gitare popoludnie spríjemnil p. uč. Kutlák zo ZUŠ. Tieto stretnutia sprevádzala príjemná atmosféra a komunikácia.

Všetkým seniorom prajeme pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu,  elánu a radosti zo života . Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Nech je vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne  prežité obdobie života.

Október – mesiac jesene i mesiac úcty k starším

Október – mesiac jesene i mesiac úcty k starším Foto:MsÚ Stará Turá

MsÚ Stará Turá, Publikované: 20.10.2022 | Aktualizácia: 20.10.2022
Nastavenia cookies