Nadácia Henkel Slovensko podporila už druhý projekt zameraný na pomoc seniorom v Starej Turej

Nadácia Henkel Slovensko v spolupráci s Centrom pre filantropiu podporila sumou 300 € projekt s názvom Terapeutický svet pre seniorov v Zariadení opatrovateľskej služby, ktorý vypracovalo mesto Stará Turá.

Z tejto sumy boli zakúpené zdravotnícke pomôcky na zlepšenie fyzického a duševného zdravia v zariadení, ktoré pomocou terapií pomôžu seniorom podporiť dôležité zmysly. Seniori absolvovali počas leta aromaterapiu so zakúpeným náladovým aromadifuzérom a masážne terapie na skladateľnom masážnom matraci s vibračnými vankúšmi určenými na krk a šiju.

Tieto pomôcky budú slúžiť seniorom nepretržite počas celého pobytu v zariadení.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko.

202209090924170.logo
MsÚ Stará Turá, Publikované: 9.9.2022 | Aktualizácia: 9.9.2022
Nastavenia cookies