Príjemné spomienky na DOS i ZOS v Starej Turej

„Mestský národný výbor Stará Turá“ v snahe zabezpečiť lepšie podmienky starostlivosti o prestarlých občanov za spolupráce ONV- odboru sociálnych vecí v Trenčíne, adaptáciou domu č. 1122 - bývalý Wintrovec - zriadil Dom opatrovateľskej služby pre umiestnenie osamele žijúcich občanov. Prestavbu domu previedol Okresný stavebný podnik Senica závod Myjava za spolupráce ďalších organizácií a brigádnickej pomoci občanov. Dom opatrovateľskej služby bol daný do užívania 15. februára 1978.“ (výňatok z kroniky)

Od tejto doby sa DOS zmenilo na ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby (1995) a veľa, veľa iných zmien... Vo februári oslávilo zariadenie svoje jubileum a za tých 45 rokov našlo útočisko 160 klientov. 

Prvá vedúca bola pani Vlasta Blahová, ktorá tu pracovala až do svojej smrti v auguste 2005. Po nej v decembri nastúpila Bc. Janka Macúchová. Chod zariadenia zastrešovalo sociálne oddelenie MsÚ pod vedením: p. Anna Vitková, p. Mária Štepanovicová, p. Ing. Viera Zapletalová, p.  Mgr. Ivona Barbušinová, p. Mgr. Elena Sládková. Za uvedené roky sa v zariadení vystriedali i opatrovateľky: p. Hrabovská, p. Augustínová, p. Pribišová, p. Vydarená, p. Kmeťová, p. Ostrovská, p. Ďurišová, p. Mosná, p. Druková, p. Holovicová, p. Macejková, p. Krajčová a p. Malárová. Cez projekt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zariadení pracovala p. Prasličková ako pomocná pracovná sila.

V začiatkoch fungovania zariadenia klienti bývali sebestační, robili rôzne výlety, návštevy v  Domovoch dôchodcov bývalých klientov, opekačky v Topoleckej, na Podháji... Častými návštevami bývali členky ZO ČSČK, BSP, SZŽ, študenti zo SPŠSE, SOUE, bývalej Hotelovej školy, ZŠ a MŠ. Najmladšie detičky tradíciu dodržujú a chodievajú pravidelne s pozdravmi v mesiaci úcty k starším, ako i na vianočné sviatky do dnešného dňa.

Dom opatrovateľskej služby bol vedený do roku 1995. V tomto roku prešli kompetencie pod mesto, zmenil sa názov na Zariadenie opatrovateľskej služby. Od roku 2016 sme zriadili 24 hodinovú starostlivosť, čím sa zvýšil komfort bývania, ako i poskytovaných služieb pre klientov. Počas doby trvania dostala i budova nový šat. Od roku 2004 sa začalo s rekonštrukciou strechy, vymenili sa plynové kachle v izbách za ústredné kúrenie, vymenili sa okná za plastové.

Od nástupu novej vedúcej sa zateplil plášť budovy, ktoré financovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s 10 % účasťou mesta. Oplotil sa pozemok, čím vzniklo väčšie súkromie. Dvor sme skultúrnili dlažbou, vytvorili sme bezbariérový vstup, opravili kúpeľne a WC, všade sme vymenili nábytok, váľandy za polohovateľné postele, linoleum za dlažbu na chodbách a plávajúcu podlahu v miestnostiach a tiež vymenili dvere vonkajšie i vnútorné. Pre ťažšie chodiacich klientov sme vybudovali schodiskovú sedačku, znova sa prerábali aj kúpeľne na bezbariérové, vytvorila sa časť práčovne, šatňa pre zamestnancov. Vďaka sponzorom sme získali altán, krb, vonkajšie cvičiace prvky, televízor, chladničky, mikrovlnky, umývačku riadu, nočné stolíky, financie na voľnočasové aktivity. V čase COVID pandémie sme dostali tablet, aby sa mohli klienti spojiť so svojimi blízkymi. Taktiež sme z projektu HENKEL dostali masážne podložky a aroma difuzér.

Keď spätne analyzujeme, zisťujeme, že pomoc od rodín našich klientov by sa dala spočítať za tie roky snáď na jednej ruke. Vždy sa zapájali organizácie, podniky, školy, ale tí najbližší zabúdali, že sú tu ich najbližší, ich rodičia, starí rodičia a žijú v malej komunite.

Pri tejto príležitosti by sme radi poďakovali firmám ako JUSTUR, EURMED, Chirana T-Injecta, Honeywell za sponzorstvo. Zvlášť chceme vyzdvihnúť firmu Honeywell, ktorá pravidelne už niekoľko rokov nezabúda na našich klientov, ale i zamestnancov počas najkrajších sviatkov v roku.

Pomaly sa končí aj éra ZOS v Starej Turej. Ale môžeme veriť, že o pár rokov ju vymeníme za  Zariadenie pre seniorov, kde v lepšom prostredí a kvalitnejšími službami budeme i naďalej spríjemňovať jeseň života našim starkým a z blízkeho okolia.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 23.3.2023 | Aktualizácia: 23.3.2023
Nastavenia cookies