Návšteva Denného centra seniorov

Mesiac október je v kalendári výnimočný aj tým, že je mesiacom úcty k starším. Naši skôr narodení občania sú dokonalou studnicou zaujímavých životných príbehov a mnohí sa o ne radi podelia.

Takúto možnosť včera 24.10.2023 využilo vedenie mesta spolu s kolegyňami z MsÚ, aby pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívili naše Denné centrum seniorov. Príjemná atmosféra, množstvo hodnotných podnetov a samozrejme zaujímavých príbehov kolovalo počas celého stretnutia.

Primátor mesta povedal: "Dnes sme sa stretli s našimi seniormi v Dennom centre seniorov (Klub dôchodcov), aby sme si vzájomne v príjemnej atmosfére pripomenuli mesiac úcty k starším a zároveň im poďakovali za ich aktivitu a spoločenský život, pretože práve kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a silné sociálne prostredie. Teším sa na ďalšie stretnutie, ktoré sme si naplánovali na obdobie Vianoc."

V závere ešte poďakoval všetkým prítomným a vyzdvihol prínos našich seniorov pre mesto i občanov.

Tešíme sa tak na ďalšie stretnutia.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 25.10.2023 | Aktualizácia: 25.10.2023
Nastavenia cookies