Stretnutie poskytovateľov sociálnych služieb a komunitných organizácií

Dňa 29.11.2022 sa na pôde mesta stretli zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb a komunitných organizácií pôsobiacich v sociálnom priestore na území nášho mesta. Jednotliví zástupcovia prezentovali svoju činnosť a spresnili cieľovú skupinu, ktorej sa venujú. Zmyslom uvedeného stretnutia bolo vyjadrenie uznania a poďakovanie mesta za ich prínos spoločnosti, ktorý nemožno merať len z pohľadu ekonomickej návratnosti. Vo všetkých týchto oblastiach by sa táto činnosť nedala realizovať bez pôsobenia dobrovoľníkov v jednotlivých organizáciách a komunitách. Či už sú to akcie spojené so seniormi, deťmi, ťažko zdravotne postihnutými občanmi, občanmi v hmotnej núdzi, rodinami – jednoducho pomoc všetkým, ktorí to potrebujú. Dobrovoľníctvo bolo vždy prítomné v spoločnosti, ale v súčasnosti nadobudlo oveľa väčší a dôležitejší význam. V príjemnej predvianočnej atmosfére sa rozprúdila zaujímavá a podnetná diskusia o vlastných aktivitách, cieľoch, úspechoch i problémoch. Stretnutie ľudí, pre ktorých pomoc iným má vysoké miesto v ich hodnotovom rebríčku, bolo inšpiratívne pre všetkých prítomných. Zaželajme si, aby sme sa i o rok mohli stretnúť a vymeniť si nové skúsenosti a starosti pri dobrovoľníckych aktivitách.

Publikované: 6.12.2022 | Aktualizácia: 30.1.2023
Nastavenia cookies