Stretnutie po 50-tich rokoch v SOŠ Stará Turá

Stretnutie po 50-tich rokoch v SOŠ Stará Turá Foto:SOŠ Stará Turá

 

Dňa 30. 9. 2022 sa vo veľkej kultúrnej miestnosti SOŠ Stará Turá konalo významné stretnutie prvých absolventov tunajšej Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (rok nástupu 1. 9. 1968). Špecifikum školy vtedy bolo, že bola  jediná svojho druhu v bývalej ČSSR – študijný odbor prístrojová a zdravotnícka technika bol s celoštátnou pôsobnosťou a študovali tu žiaci doslova od Ústí nad Labem až po Košice). Jednotlivé kraje ČSSR rozhodovali, koľko žiakov z daného kraja môže toto študovať (obdoba dnešných plánov výkonov). Zásluhu na vzniku SPŠE v Starej Turej mal vtedajší generálny riaditeľ koncernu Chirana Ing. Miroslav Nerád.

Tento rok sa stretlo 11 absolventov 4.B triedy. Triednym učiteľom bol Jozef Zámečník, riaditeľom školy Ing. Ján Švancara. Poprední „bardi“ školy (učitelia hlavne odborných predmetov) boli aj odborníci z praxe (podniku Chirana Stará Turá) – Ing. Schindler, Ing. Minárik, Dr. Kovács, Ing. Kuna, Ing. Figura, ...

Absolventi školy sa po priemyslovke opäť rozpŕchli do všetkých kútov republiky aj do rôznych odvetví alebo na vysoké školy. Vzhľadom na zameranie odboru viacerí končili aj ako zdravotné sestry, všeobecní alebo zubní lekári, technici, vojaci, neskôr samozrejme aj podnikatelia v rôznych oblastiach. Jedným y absolventov bol aj bývalý riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom Ing. Ján Hargaš.

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 2.12.2022 | Aktualizácia: 2.12.2022
Nastavenia cookies