SOŠ v Starej Turej je Centrom odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre Informačné a komunikačné technológie

Dňa 14. decembra 2022 Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vydala rozhodnutie o udelení oprávnenia Strednej odbornej škole v Starej Turej používať popri svojom názve aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre Informačné a komunikačné technológie. Oprávnenie používať označenie COVP je uznaním vysokej kvality školy a ocenením práce všetkých jej zamestnancov. Po obhliadke priestorov školy a posúdením plnenia kritérií na získanie oprávnenia niesť označenie COVP odbornou hodnotiacou komisiou získala školy najlepšie hodnotenie.

Výbornú vybavenosť školy odbornými učebňami, laboratóriami a dielňami zameranými na IKT, resp. elektrotechniku ako aj odbornými učiteľmi, a samozrejme spoluprácou s podnikateľskou sférou a profesijnými organizáciami budeme využívať v rámci COVP nie len na výučbu vlastných žiakov, ale i na rôzne školenia a rekvalifikácie širšej odbornej aj laickej verejnosti. Aj v spolupráci s firmami a inými organizáciami máme akreditované, resp. môžeme poskytovať viacero kurzov zameraných nie len na IKT, ale aj "aplikačnú" oblasť - moderná elektrotechnika, automatizácia, robotika, inteligentné systémy a podobne.

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 29.12.2022 | Aktualizácia: 29.12.2022
Nastavenia cookies