Stretnutie so zamestnávateľmi, predstaviteľmi ZŠ a verejnej správy v SOŠ Stará Turá

Dňa 25. apríla 2023 sa v SOŠ Stará Turá opäť po dlhšom čase zišli predstavitelia školy, Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta významných zamestnávateľov (firiem) zo Starej Turej, Nového mesta nad Váhom a Myjavy, ako i predstaviteľov základných škôl. Témou tohoročného (už šiesteho takéhoto stretnutia v SOŠ) bolo vyhodnotenie vzájomnej spolupráce v tomto náročnom období, ako aj po "pandemickej prestávke". Zároveň možnosti riešenia vzniknutých problémov a ďalšieho rozvoja spolupráce všetkých zainteresovaných strán. Samozrejme nebolo možné obísť ďalšie nadväzovanie spolupráce firiem a školy v systéme duálneho vzdelávania, kedy sa žiaci učia pre konkrétnych zamestnávateľov často v ich priestoroch a na ich najmodernejších technológiách. Celým stretnutím rezonoval nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v oblastiach strojárstva, elektrotechniky a informačných technológií, ktoré škola vyučuje, ako i možnosti zvýšenia záujmu mladých ľudí o tieto oblasti.

Účastníkov stretnutia privítal riaditeľ školy Ing. Milan Duroška, ktorý predniesol úvodné informácie o priebehu stretnutia, úspechoch, ale i problémoch školy a konkrétnych príkladov spolupráce školy so zamestnávateľmi. Potom sa slova postupne ujali podpredseda TSK Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta Stará Turá PharmDr. Leopold Barszcz a vedúci odboru školstva a kultúry TSK Ing. Richard Hančin, PhD., ktorí rovnako zhodnotili vzájomnú spoluprácu a úlohy na ďalšie obdobie pri zabezpečení výchovy kvalifikovanej pracovnej sily. K rokovaniu sa pripojil aj podpredseda TSK pán Michal Bartek.

Neskôr sa rozprúdila diskusia aj predstaviteľov firiem a základných škôl o aktuálnych otázkach i problémoch v odbornom školstve a možnosti ich riešenia.

Na záver stretnutia si prítomní mohli pozrieť v sprievode riaditeľa školy priestory školy, odborné učebne a dielne i prácu žiakov, ako aj ich projekty a produktívne práce pre firmy. Podobné stretnutia určite pozdvihnú úroveň spolupráce odborných škôl a firiem, prispejú tiež ku skvalitneniu odborného vzdelávania.

SOŠ Stará Turá, Publikované: 28.4.2023 | Aktualizácia: 28.4.2023
Nastavenia cookies