Stredná priemyselná škola v Starej Turej dala zelenú životu

V Strednej priemyselnej škole v Starej Turej sa dňa 6.10.2023 uskutočnilo podujatie ŽIVOT MÁ ZELENÚ. Organizátorom akcie  bolo BECEP – Cesta pre život, Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo zdravotníctva SR - Slovenský Červený kríž a Ministerstvo vnútra SR.

Cieľom podujatia bola prevencia k vyššej bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie informovanosti budúcich vodičov o základných pravidlách cestnej premávky, rizikách ich nedodržiavania a vzdelávanie v rámci ponehodovej starostlivosti. Prednášok sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov.

Počas podujatia sa zástupca PZ SR vo svojej prednáške zameral na chyby mladých vodičov, ktorými sú hlavne odpútavanie pozornosti, nevenovanie sa dostatočne vedeniu vozidla, neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, preceňovanie svojich schopností a zručností, nedostatočný odhad dopravnej situácie a vyššie riziko spôsobenia dopravnej nehody zapríčinenej kombináciou faktorov ako alkohol, omamné látky a únava. Zástupca Slovenského Červeného kríža na podujatí predviedol simuláciu náhleho poškodenia zdravia, poskytnutie prvej pomoci a základy sociálnej intervencie. Naši žiaci si v praxi mohli vyskúšať oživovanie osoby a  prácu s defibrilátorom, čo bolo pre nich zaujímavé a prospešné.

Súčasťou podujatia bolo aj zážitkové vzdelávanie, ktoré prebiehalo pre všetkých žiakov školy, žiakov ZŠ i motoristickú verejnosť na nádvorí školy. Účastníci si vyskúšali pocit pri prevrátení vozidla  počas dopravnej nehody prostredníctvom simulátora prevrátenia vozidla, teda reálneho osobného motorového vozidla a tiež okuliare simulujúce stav opitosti a únavy.

Z podujatia si všetci účastníci odniesli reflexné prvky, aby boli dobre viditeľní v cestnej premávke, takže celá škola hýrila zelenou farbou a nemohlo sa stať, že by ste do niekoho na chodbe narazili.

V rámci prevencie žiaci 9. ročníka ZŠ v Starej Turej vypracovali test týkajúci sa bezpečnosti na cestách a boli im predstavené zmodernizované priestory našej školy a možnosti štúdia v SPŠ Stará Turá.

Veríme, že každý účastník podujatia si uvedomil, že všetko sa môže zmeniť v zlomku sekundy a čo musí urobiť každý jeden z nás pre to, aby na cestách zbytočne nevyhasínali ľudské životy.

SPŠ Stará Turá, Publikované: 24.10.2023 | Aktualizácia: 24.10.2023
Nastavenia cookies