Výstava Stredoškolák – Hrdina remesla v Trenčíne

Druhá najúspešnejšia stredná škola vo vedomostných súťažiach v kategórii ODBORNÉ ŠKOLY

Druhá najúspešnejšia stredná škola vo vedomostných súťažiach v kategórii ODBORNÉ ŠKOLY Foto:SOŠ Stará Turá

Výstava Stredoškolák – Hrdina remesla 2022 Trenčín tento rok oslávila svoje 22. výročie. Po dvojročnej „pandemickej„ prestávke na pôdu trenčianskeho výstaviska Expo center, a. s., zavítali prezentujúce sa školy, firmy a samozrejme i rodičia s deťmi, ktoré si čoskoro budú musieť vybrať strednú školu. Výstavu slávnostne otvoril vo štvrtok 6. októbra 2022 predseda TSK Jaroslav Baška.

Medzi prezentujúcimi sa školami samozrejme nechýbala ani SOŠ v Starej Turej. Jej modernými technológiami naplnený stánok navštívili predstavitelia TSK, firiem a vysokých škôl, SOPK a hlavne žiaci ZŠ a ich učitelia a rodičia. Výstava potom pokračovala aj v piatok 7. októbra.

Žiaci SOŠ Stará Turá ako po minulé roky aj zabezpečovali mnohé organizačné úlohy výstavy:

  • filmovanie a priamy prenos na YOUTUBE,
  • prenos videa na 2 veľkoplošné obrazovky (ako každý rok sponzorsky zapožičané firmou R.B.X.T. Skalica, za čo im  zároveň vyslovujeme poďakovanie),
  • výroba videa z podujatia. 

Druhá najúspešnejšia SOŠ v Trenčianskom kraji vo vedomostných súťažiach je opäť zo Starej Turej.

Stredná odborná škola v Starej Turej získala za školský rok 2020 - 2021 druhé miesto medzi strednými odbornými školami a je druhá najúspešnejšou školou v kategórii stredných odborných škôl vo vedomostných súťažiach (pred SPŠ Dubnica nad Váhom a za SPŠ Nové Mesto nad Váhom). Riaditeľovi školy Ing. Milanovi Duroškovi odovzdal pohár a diplom vedúci odboru školstva a kultúry TSK Ing. Richard Hančin, PhD.

SOŠ v Starej Turej sa na 1. mieste v tejto kategórii umiestnila už  9. krát v 16-ročnej histórii tejto súťaže a na druhom mieste 5 krát. Takmer vždy sa umiestnila na "medailových" pozíciách. Je to vďaka výborným výsledkom žiakov školy v súťažiach v rámci kraja (a následne i na celoštátnej a medzinárodnej úrovni) - hlavne v odboroch elektrotechnika a elektronika, informatika, strojárstvo, obnoviteľné zdroje energie, robotika ale aj iné.

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 2.12.2022 | Aktualizácia: 2.12.2022
Nastavenia cookies