Úspechy žiakov SOŠ Stará Turá v súťažiach

Ako po iné roky, aj tento školský rok už získali žiaci SOŠ Stará Turá niekoľko úspechov a ocenení vo vedomostných aj športových súťažiach.

V septembri sa žiaci a žiačky SOŠ zúčastnili tradičnej branno–vedomostnej súťaže „Župná kalokagatia“ v Trenčíne (15. ročník), kde skončili na 6. mieste (zo 16 družstiev). Súťaž organizuje Krajské centrum voľného času Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Je určená pre päťčlenné zmiešané družstvá (minimálne dve dievčatá) žiakov stredných škôl a je orientačným, športovo branným behom v teréne v dĺžke 3 km. Na vytýčenej trati je 6 kontrolných stanovíšť, na ktorých sú pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblasti: zdravotnej, geografickej, histórie, športu, dopravy, civilnej ochrany, BOZP a pod. Kalokagatia (z gréckeho kalos – krásny, agathos - dobrý) predstavuje filozofiu, šport a hry. Cieľom súťaže je teda spojiť krásu tela i ducha. Využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, turistiky, civilnej ochrany v prepojení s fyzickou zdatnosťou.

V októbri sa družstvo žiakov školy zúčastnilo v Novom Meste nad Váhom okresného kola vo veľkom futbale. Tu skončili na 2. mieste.

Pamätáte sa ešte na skratku ZENIT? Z - zručnosť, E - elán, N - nápaditosť, I - iniciatíva, T - tvorivosť... A všetko v duchu súťaživosti, teda príjemné spojené s užitočným. Dobré dobrým zostane, to platilo a platiť bude a tak už tretie desaťročie pokračujú súťaže študentov stredných odborných škôl v profesiách, ktoré by mali byť ich budúcim „chlebom“.
V novembri sa konalo krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike v SOŠ technickej v Dubnici nad Váhom. Tu sa v kategórii A umiestnil náš žiak Zdenko Kvasnica na 6. mieste (z 15 súťažiacich) a v kategórii B Tomáš Mihálik na 1. mieste a postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať vo februári v Bratislave.
V SOŠ Strojníckej v Považskej Bystrici sa konalo krajské kolo tejto súťaže v strojárstve. SOŠ v Starej Turej reprezentovali Stanislav Blatnický, ktorý si vybojoval 3. miesto v kategórii S(B1), Viktor Ďurčík obsadil v kategórii C tiež 3. miestoAdrián Hadbábny v kategórii A skončil na 4. mieste.
V ŠUP v Trenčíne sa konalo krajské kolo ZENIT v programovaní. V kategórii „grafik“ si Laura Královičová vybojovala 5. miesto.

V okresnom kole súťaže „Jazykový WocaBee šampionát“ naša 2.A trieda získala 2. miesto a trieda 1. EMP 1. miesto.

Aj keď sme škola technická, nezanedbávame ani jazykové zručnosti. V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v januári v Novom Meste nad Váhom získal Marián Marek 1. miesto.
V okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo v januári v Novom Meste nad Váhom získala Silvia Bartoňová 1. miestoEnrico Frederick Cintula 2. miesto.
Vo februári sa konalo krajské kolo tejto olympiády v Prievidzi. Tu si  Enrico Frederick Cintula vybojoval 3. miesto a Silvia Bartoňová 4. miesto.

Žiakom za ich úspechy a ocenenia ďakujeme a postupujúcim do vyšších kôl držíme palce.

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 28.2.2023 | Aktualizácia: 28.2.2023
Nastavenia cookies