Sčítanie obyvateľstva sa začína dnes 15.2.2021

Elektronické sčítanie obyvateľov SR sa uskutočňuje v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.

Sčítací formulár vyplníte počas doby sčítania na www.scitanie.sk kliknutím na „Sčítať sa“. Sčítací formulár je možné vyplniť aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá je počas doby sčítania obyvateľov dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Aplikáciu si obyvateľ stiahne do mobilného telefónu alebo tabletu z Google Play alebo App Store. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek mieste pomocou počítača, notebooku, tabletu, mobilu s pripojením na internet.

Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je potrebné zadať Vaše rodné číslo. Ak sčítavate Vášho rodinného príslušníka alebo inú blízku osobu zadajte jeho/jej rodné číslo. Následne príde k overeniu identity. Systém Vás vyzve k autentifikácii zadaním doplnkového údaja. Doplnkový údaj zvyšuje bezpečnosť prihlásenia, ide o údaj, ktorý poznáte iba Vy alebo blízka osoba, napr. rodinný príslušník, ktorý Vám pomáha so sčítaním.

Zároveň vás upozorňujeme, aby ste sa nestali obeťami podvodníkov, nakoľko počas elektronického sčítania asistenti nebudú navštevovať domácnosti. O takúto službu je potrebné požiadať na kontaktnom mieste, ktorým je mestský úrad a to telefonicky alebo mailom. Kontaktovať nás môžete na adrese iveta.petrovicova@staratura.sk, telefonicky 0917 661689, 032 7461635, alebo ivona.malkova@staratura.sk, telefonicky 032 7461638.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 15.2.2021 | Aktualizácia: 16.2.2021
Nastavenia cookies