Dočasná úprava úradných hodín na sociálnom odd. a odd. výstavby

  Mestský úrad Stará Turá oznamuje, že z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie budovy Domu štátnej správy bude od pondelka 17.6.2019 dočasne znemožnený prístup verejnosti do tejto budovy. Vzhľadom k tomu bude dočasne upravená prevádzka Oddelenia výstavby, ÚP a ŽP a Sociálneho oddelenia MsÚ. Ohľadom vybavovania úradných záležitostí klientov je nutný telefonický dohovor (odd. výstavby - t. č. 0915984310, soc. odd. - 0905638860) a stretnutia sa budú realizovať v budove Mestského úradu Stará Turá. O znovu sprístupnení budovy Vás budeme informovať.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 12.6.2019 | Aktualizácia: 12.6.2019
Nastavenia cookies