Dôležité kontaktné čísla a e-mailové adresy pre občanov

Mestský úrad Stará Turá

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Vedúca odd. – Mgr. Elena Sládková

·        tel. č.: 032/746 16 28, 0918 627 392

·        e-mail:  elena.sladkova@staratura.sk

Volajte len v nevyhnutnom prípade, ak neviete ako postupovať pri zabezpečení pomoci seniorom, ZŤP občanom, osamelým, či inak ohrozeným obyvateľom. Kontakty sú dostupné v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod.

 

Mestská polícia Stará Turá

stála služba

·        tel. č.:  032/776 00 77, 0907 772 868

·        e-mail: policia@staratura.sk

MsP volajte v nevyhnutných prípadoch, kedy potrebujete zabezpečiť súčinnosť a pomoc pri krízovej situácií (napr. pomoc seniorom, ZŤP osobám alebo ohrozeným občanom v prípade nedostupnosti Odd. školstva a sociálnych vecí) alebo pre nahlásenie nelegálnej činnosti, priestupku i nedodržiavanie nariadení Krízového štábu mesta Stará Turá.

Ostatné kontaktné údaje na jednotlivé odd. MsÚ Stará Turá nájdete:

·        https://www.staratura.sk/kontakty/

 

Služba nákupu potravín, dezinfekcie a liekov

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Mgr. Elena Sládková

·        tel. č.: 0918 627 392

·        e-mail:  elena.sladkova@staratura.sk 

Volajte len v nevyhnutnom prípade, ak počas mimoriadnej situácie chcete nahlásiť zabezpečenie nákupu seniorom, ZŤP občanom, osamelým, či inak ohrozeným obyvateľom, aby nemuseli títo ohrození občania opúšťať bezpečie domova.

Nákup sa realizuje za pomoci dobrovoľníkov a preto si premyslite, čo nevyhnutne potrebujete na nasledujúce dni a na linku telefonujte už s premysleným a spísaným nákupným zoznamom.

Kontakty sú dostupné v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 13.00 hod.

 

Mestská poliklinika

 Ústredný dispečing na poliklinike

·        tel. č.: 032/778 08 111;  032/776 35 51;   032/776 35 52;  032/776 35 53;

·        čísla na jednotlivých lekárov: https://www.staratura.sk/inform-cie-a-oznamy/

Telefonicky kontaktujte Vášho lekára v prípade prejavujúcich sa príznakov ochorenia, ako napríklad zvýšená teplota, kašeľ, bolesť kĺbov, dýchavičnosť a pod.

Urgentne telefonicky kontaktujte svojho lekára v prípade návratu zo zahraničia a okamžite nastúpte na povinnú 14-dňovú karanténu!!!

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín

 Telefonická linka RÚVZ TN

·        tel. č.: 0911 763 203

·        e-mail: tn.covid19@uvzsr.sk

Kontaktovať okamžite po návrate zo zahraničia v prípade, že sa prejavujú niektoré príznaky vírusového ochorenia COVID-19 (koronavírus).

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 19.3.2020 | Aktualizácia: 19.3.2020
Nastavenia cookies