Dočasné uzatvorenie detašovaného pracoviska Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Turej

Vzhľadom na skutočnosť, že budova Domu štátnej správy v Starej Turej, v ktorej sídli aj detašované pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, je v rekonštrukcii, oznamujeme klientom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že budova Domu štátnej správy so sídlom Družstevná 2, Stará Turá bude z technických príčin od 12.06.2019 – 30.09.2019 uzatvorená.

 

Klientov oddelenia služieb pre občana vybavíme na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 40 – žltá  budova, 1. poschodie a klientov oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností  vybavíme naÚrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 36,  vysoká zelená budova, 4.poschodie alebo na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 561/6,  kde bude dočasne úradovať a vybavovať klientov  p. Ing. Oľga Svíteková.

ÚPSVaR , Publikované: 12.6.2019
Nastavenia cookies