Upozornenie na nosenie rúšok v meste, priľahlých častiach i rekreačnej oblasti!

Mesto Stará Turá dôrazne upozorňuje všetkých občanov na dodržiavanie nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré vstúpilo do platnosti 25. marca od 9.00 hod. - Povinnosť nosiť rúška.

 

Všetkým osobám sa zakazuje do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (ústa a nos) rúškou, respirátorom, šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou.

  

Dôrazne upozorňujeme, že rúškou príp. inou alternatívou musíte mať riadne prekrytú oblasť nosa a úst.

Správnym nosením vytvoríte bariéru medzi tvárou a vonkajším prostredím, čo napomáha eliminácii šírenia vírusového ochorenia COVID-19 (koronavírus)

Apelujeme na dôsledné nosenie rúšok každým občanom v meste Stará Turá, priľahlých miestnych častiach i v rekreačnej oblasti Dubník.

Rešpektujte nariadenia Úradu verejného zdravotníctva i mesta Stará Turá, ktoré budú vo zvýšenej miere kontrolovať príslušníci Mestskej polície.

Za pochopenie a dodržiavanie nariadení vopred ďakujeme!!!

 

202003271642040.chra-nas

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 27.3.2020 | Aktualizácia: 27.3.2020
Nastavenia cookies