Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí!

ilustračné foto

Hasiči upozorňujú!

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Ide najmä o vypaľovanie porastov, zakladanie ohňov v prírode, ale aj spaľovanie organického odpadu na hromadách.

Svojou nezodpovednosťou niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním v prírode ohrozujú  naše spoločné lesné bohatstvo.

Vypaľovanie suchých porastov je zakázané, ale každoročne sa tento jav opakuje a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

 

Občania,  

  • nevypaľujte suché trávnaté porasty!
  • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! 
  • na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené – ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste! 
  • nefajčite resp. obmedzte fajčenie  v lese!

 

      Za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

 

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.

 

OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 25.3.2022 | Aktualizácia: 25.3.2022
Nastavenia cookies