Slávnostné otvorenie novej budovy mestského úradu

V pondelok 26. júna 2023 primátor mesta Stará Turá Leopold Barszcz slávnostne otvoril za prítomnosti významných hostí z regionálnej i územnej samosprávy, verejnej správy, riaditeľov mestských spoločností a organizácií, poslancov mesta a ostatných pozvaných hostí nové sídlo mestského úradu. Do užívania sa tak dostalo nové moderné sídlo administratívy mesta s klientskym centrom, 34 kancelárskych priestorov pre zamestnancov a tiež ekologicky poňatá „zelená“ strecha. 

„Naša odvážna vízia, sa dnešným dňom naplnila“ uviedol primátor mesta.

 

„V časoch pred rokom 1989 bola i táto budova súčasťou vyhlásenej školy s veľmi dobrou reputáciou v celom bývalom Československu. Všetky budovy, či už samotná škola, internát, dielne, kuchyňa a tiež telocvičňa sa prestali používať od 90-rokov a začali chátrať, pričom sa postupne stávali záťažou pre mesto. Tu niekde treba hľadať pôvod myšlienky a počiatok celkovej rekonštrukcie týchto objektov do takého stavu, aby slúžili našim občanom.“

„Vďaka mimoriadnemu úsiliu a angažovanosti pracovníkov mestského úradu za súčinnosti ďalších subjektov sa nám to dnes podarilo. Minulý rok sme slávnostne odovzdali do užívania byty vybudované v bývalom internáte a dnes bývalé školské priestory zdobí moderný a atraktívny mestský úrad.“ doplnil primátor.

Vybudovanie nových priestorov úradu prestavbou objektov bývalej školy s rozpočtovým nákladom 1 809 000,- € je významným investičným projektom v Starej Turej. Projekt bol financovaný z rozpočtu mesta. S víziou konverzie školy na nový mestský úrad, prišiel súčasný primátor mesta Leopold Barszcz.

„Išlo o veľký i nákladný projekt, na ktorý sa mesto pripravovalo niekoľko rokov. Pôvodný rozpočet musel byť vzhľadom na celkovú ekonomickú situáciu aktualizovaný a navýšený.“ spresnil primátor mesta.

Vo všeobecnosti vlastne došlo k prestavbe budovy bývalej strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, kde vznikli moderné a reprezentatívne priestory, nielen pre zamestnancov, ale i občanov.

Budova dnes už bývalého mestského úradu nevyhovovala po technickej i kapacitnej stránke a prestávala spĺňať nároky súčasnej doby. Nové sídlo poskytuje komfortnejší priestor, prehľadnejšie pracovné prostredie i technické vybavenie spĺňajúce nároky a kritériá moderného úradu. Samozrejmosťou je bezbariérový prístup do všetkých jeho častí.

Primátor mesta upriamil pozornosť najmä na veľkoryso riešené klientske centrum a na strechu s pozitívnym environmentálnym vplyvom. Priestor klientskeho centra je funkčne, prakticky i logicky usporiadaný a vďaka moderným technológiám prináša komfort pre efektívne vybavovanie občanov. Nevynímajúc jeho vizuálne príjemný vzhľad.“

„Nové priestory sa môžu pýšiť aj ekologickou „zelenou“ strechou, kde je vytvorená takmer prirodzená vegetačná forma, ktorá sa sama udržiava a obnovuje. Každý takýto krok nám pomáha spoločne udržať vhodnú lokálnu mikroklímu a našu prírodu životaschopnou.

„V neposlednom rade nás nové priestory mestského úradu posúvajú do iných sfér pracovného prostredia pre zamestnancov úradu. V nových kanceláriách dominuje svieži a moderný štýl, ktorý zabezpečuje príjemné pracovné prostredie pre každého „úradníka,“ spresnil primátor.

Doslova výmena využitia budov pôvodného a nového mestského úradu prinesie aj ďalšie pozitívum pre mesto. Pôvodná budova mestského úradu neostane nevyužitá. Po rekonštrukcií, ktorá ju čaká bezprostredne po vysťahovaní sa zamestnancov do nového sídla, sa z nej stane v budúcnosti zariadenie pre seniorov. V súčasnosti takýmto zariadením mesto nedisponuje a cielenou prestavbou pôvodnej budovy úradu, dostanú priestory nový, funkčný a krajší šat.

Stará Turá je v porovnaní s niektorými ďalšími samosprávami malým mestom, no napriek tomu sa už dnes môže pýšiť moderným a exkluzívnym mestským úradom, kde sú sústredené všetky oddelenia pod jednou „zelenou“ strechou.

„Naši občania každým dňom obohacujú život v našom meste a ja spolu so zamestnancami mestského úradu verím, že ocenia nové priestory, ktoré im efektívne pomôžu vybaviť ich požiadavky,“ uzavrel primátor.

 

(autor foto: Martin Kovanič - Kopaničarske noviny)

MsÚ Stará Turá, Publikované: 28.6.2023 | Aktualizácia: 13.7.2023
Nastavenia cookies