POMÁHÁME PŘÍRODĚ A POZNÁVÁME JEJÍ TAJEMSTVÍ

MŠ Kunovice získala nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty. 

Záměrem projektu je vytváření a upevňování partnerství s městem Stará Turá a MŠ Stará Turá, výměna zkušeností a přenos know how mezi sebou. Dále také zvyšování dovedností dětí v oblasti polytechnické výchovy - rozvoj dítěte a jeho schopností učení v EWO (voda, půda, vítr, slunce). Podněcovat u dětí zájem o přírodu, rozvíjet znalosti, které povedou děti k ochraně přírody.

Cílem projektu je, aby se pedagogové seznámili s moderní formou výuky polytechnické výchovy v MŠ.

V rámci projektu proběhnou výukové programy a budou pořízeny pracovní pomůcky pro badatelskou činnost dětí. Přínosem je i vytváření příležitostí pro budování vztahu mezi širokou veřejností a přírodou, utužování a navazování vztahů mezi jednotlivými účastníky projektu.

202307200804530.01-plagat
Mesto Stará Turá, Publikované: 19.7.2023 | Aktualizácia: 20.7.2023
Nastavenia cookies