Vianočný trh 2014

 Pod slovom Vianoce si každý z nás predstaví najkrajšie sviatky roka, keď v našich domácnostiach zavládne pokoj, pohoda,  rozžiaria sa nedočkavé detské očká, stretne sa rodina. Odložíme bokom  starosti,  povinnosti a venujeme viac času jeden druhému. Niekedy akoby sme chceli stihnúť to, čo dlhujeme svojim blízkym počas roka.

Témou Vianoc nás obchodné reťazce i média nabádajú zaoberať sa už od skorej jesene. Každodenné  reklamy  nás nútia zamýšľať sa nad tým, či Vianoce sú o skutočných sviatkoch, rodinnej atmosfére, alebo o biznise,  peniazoch. V minulosti ľudia pri skromnosti, ale v pokoji a pohode trávili spoločné chvíle. Dnes v mnohých rodinách sú Vianoce o množstve a hodnote darčekov.

Dom kultúry Javorina sa snaží v adventnom čase navodiť atmosféru pokoja, radosti z prichádzajúcich sviatkov a ľuďom ponúka kultúrne vyžitie, alebo akcie  zamerané na oživenie tradícií nášho regiónu. K tým tradičným podujatiam patrí vianočný trh spojený s domácou zabíjačkou. Zabíjačka bola v našom kraji súčasťou zimného obdobia, keď sa ľudia pripravovali na sviatky, ale robili si zásobu i na nasledujúce obdobie.

Vianočný trh má  vytvoriť priestor na stretnutie s priateľmi a známymi, ponúknuť návštevníkom zaujímavý remeselný tovar, spríjemniť predvianočný čas kultúrnym programom. Naším cieľom nie je zorganizovať veľký jarmok, s množstvom stánkov, ktorých sortiment častokrát nesúvisí s Vianocami a  predávajúcim ide hlavne o zisk. Chceme vytvoriť rodinnú atmosféru, kde panuje pokoj, ľudskosť, srdečnosť a nie biznis.

Sobotňajšie ráno 13. decembra 2014 sa nieslo v znamení jarmočných príprav. Už v dopoludňajších hodinách sa námestím niesla vôňa zabíjačkových dobrôt, voňavého vianočného punču, vareného vínka. Postávajúce hlúčiky ľudí sa prizerali šikovnosti pánov mäsiarov, ktorí zručne narábali s ošípanou, aby sa čoskoro premenila na chutné domáce špeciality. Remeselníci prichádzajúci z bližšieho i vzdialenejšieho okolia dávali návštevníkom možnosť urobiť radosť originálnym vianočným darčekom, či dekoráciou do bytu. Pravú vianočnú atmosféru navodili  koledy a zvyky v podaní folklórnej skupiny Krakovienka, ľudovej hudby Poľun, Mužského speváckeho zboru z Kunovíc a účinkujúcim z OZ Sluha. Vyvrcholením kultúrneho programu bola spoločne zaspievaná Tichá noc.

I v budove domu kultúry bolo rušno. V stredisku cezhraničnej spolupráce prebiehala výstava Chute a vône Vianoc a fotovýstava Moja rodná. Rozvoniavajúce čerstvé oblátky, medovníky, zázvorníky a pečivo rôznych druhov lákalo prítomných návštevníkov. Bolo čo obdivovať a snáď i ochutnávať. Prezentovali sa tu viacerí remeselníci, v kaviarni bola možnosť posedieť si pri teplom čaji, káve,  pochutnať si na zabíjačkovej kapustnici. Veľký záujem bol opäť o múzeum i izbičku tradičného bývania. Hostia si tu pri tónoch heligónkarky p. Kozákovej posedeli, pospomínali a niektorí i zanôtili. S láskou pripravené dobroty p. Jitky Durcovej a Marienky Otiepkovej dotvárali charakter stretnutia. Detičky v krojoch usilovne pracovali v tvorivých dielňach, pod vedením p. Mgr. Soni Kotrasovej a p. Katky Vidovej. Vlastnoručne zhotovené darčeky, či medovníčky boli výsledkom práce ich malých rúčok a určite urobili radosť rodičom, či starým rodičom. 

Vianočný trh patril medzi aktivity realizované v rámci projektu Zachovávanie  tradičných  remesiel v Starej Turej a Kunoviciach, podporeného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Podujatia uskutočnené v obidvoch partnerských mestách sa tešili veľkej obľube, o čom svedčí i návšteva zástupcov mesta Kunovice na čele s pani starostkou Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA na vianočnom trhu.

Živo bolo až do večera, kedy sa návštevníci spokojní a snáď i sýti rozchádzali. Bolo potrebné vynaložiť nemalé úsilie, aby sme splnili očakávanie našich hostí a o rok ich mohli privítať opäť. Chcem poďakovať  všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na zabezpečení trhu: pracovníkom Lesoturu, p. Slimákovi a všetkým pomocníkom na zabíjačke, Technickým službám, Mgr. Julke Bublavej, Mgr. Livke Boorovej, p. Rubaninskej, členom sociálnej komisie, kuchárkam zo základnej a materskej školy, srbským študentom SOŠ, žiačkam ZŠ, ochotným dobrovoľníkom spolupracujúcim na trhu, šikovným gazdinkám, ktoré nezištne prispeli svojim pečivom na výstavu  a celému kolektívu Domu kultúry Javorina. 

Eva Adámková

DK Javorina, Publikované: 14.1.2015
Nastavenia cookies