Na Javorinu po obnovenej ceste

Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH slávnostne odovzdal v utorok 27. novembra 2012 motoristickej verejnosti do užívania ukončený zrekonštruovaný úsek cesty na slovensko - českej hranici. Cesta na Javorinu bola obnovená v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR na roky 2007 - 2013.
Obnovená bola prístupová cesta zo slovenskej strany na Veľkú Javorinu - z osady Hrnčiarové po Holubyho chatu. Ide o rekonštrukciu cesty III/58120 v dĺžke 6,660 km, od križovatky smerov Cetuna (2km) a Stará Turá (6km) po lyžiarske stredisko Javorina (Holubyho chata).
Celkové prevýšenie rekonštruovanej trasy je 479,06 m. Pozdĺžny sklon cesty je od 0,54% do 13,49%. Šírka cesty je vyhovujúca z hľadiska nových noriem a bezpečnosti premávky. Na jestvujúcej ceste sa odfrézoval popraskaný pôvodný asfalt (cca 3500m2), na zvyšných úsekoch bol zdrsnený povrch cesty.
Na českej strane hranice je súčasťou projektu rekonštrukcia vozovky zo Suchovských Mlýnů do osady Vápenky pod Veľkou Javorinou v dĺžke 4,2 km. Na príjazdovú komunikáciu do osady Vápenky nadväzuje novo vybudovaná cyklotrasa v úseku Nová Lhota - Vápenky. Stavebné práce sa na slovenskom úseku začali v októbri roku 2011 ukončené boli v júli tohto roku. Oprávnené výdavky TSK dosiahli sumu 1 831 253 eur. Celkové výdavky projektu (spolu s českou stranou) dosiahli sumu 3 388 044 eur.

Obnovená komunikácia už slúži užívateľom: právnickým a fyzickým osobám, malým a stredným podnikom v oblasti turizmu, orgánom verejnej správ, obyvateľom regiónu i turistom. Z hľadiska turistického ruchu rozvoj dopravnej infraštruktúry výrazne ovplyvňuje atraktivitu lokality, rozširuje možnosti voľnočasového vyžitia a rozvoj služieb v tejto odľahlej podhorskej časti pohraničia. Kvalitnou dostupnosťou Veľkej Javoriny ako spoločného prihraničného priestoru bude využitý jej nesmierny potenciál, ktorý sa ponúka obom stranám pre rozvoj celoročného turizmu vrátane sprievodných podnikateľských aktivít.

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

poslanci TSK: Ing. Anna Halinárová a Ing. Juraj Gavač, Publikované: 29.11.2012
Nastavenia cookies