Slávnostné ukončenie projektu: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach

logá

 Mesto Stará Turá zorganizovalo v piatok 23. januára 2015 v priestoroch Domu kultúry Javorina slávnostný program: Hauzíreri a handrláci – oživené remeslo. Tento program bol akousi symbolickou bodkou za niekoľkomesačným úsilím mesta Stará Turá a mesta Kunovice, ktoré spoločne realizovali projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach. 

Spomínaný projekt bol podporený nenávratnými finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie. Zahŕňal spoločné aktivity partnerov zamerané na realizáciu remeselných podujatí spojených s folklórom a zachovávaním tradícií. Prostredníctvom rozšírenia a zastrešenia mobilného pódia, nákupu elektroagregátu a nákupu stánkov sa v Kunoviciach vytvorilo vhodné zázemie na organizovanie remeselných trhov a podujatí. V Starej Turej sme vďaka projektu nakúpili tieniacu techniku, interiérové stoly, osvetľovaciu techniku, vonkajšie sety na sedenie, nástroje pre remeselníkov, figuríny pre výstavy a materiál a náradie potrebné k zabíjačke. V súčasnosti tak môžeme ponúknuť na našich remeselných podujatiach lepšie podmienky pre remeselníkov, ale i návštevníkov. V rámci projektu sme tiež mohli zrealizovať družobné výmeny folklórnych súborov z Kunovíc a Starej Turej a tiež cestovanie ľudí autobusom na podujatia oboch  partnerov.

Vďaka finančným prostriedkom z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 spolufinancovaného Európskom fondom regionálneho rozvoja sme mohli spoločnými remeselno-folklórnymi podujatiami podporiť kultúrno-spoločenský rozvoj cezhraničného regiónu Biele Karpaty, posilniť vzájomnú spoluprácu a väzby medzi partnerskými mestami Stará Turá a Kunovice s dôrazom na podporu zachovania a rozvoja tradícií - remesiel, zvykov i folklóru.

Celkové oprávnené náklady projektu boli v sume 60 556 €, s výškou finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 51 473 €. 

Počas projektu sa obe partnerské mestá snažili na podujatiach: Remeslá našich predkov v St. Turej, Svatováclavský jarmak v Kunoviciach, Kopaničársky jarmek v Starej Turej, Adventní jarmak v Kunoviciach, Vianočný trh v Starej Turej, Vánoční jarmak v Kunoviciach ukázať návštevníkom niektoré remeslá našich predkov, ktoré ich živili a s ktorými sa v súčasnosti stretávame čoraz menej a menej. Okrem toho sa ľudia na týchto podujatiach dozvedeli viac aj o tradíciách a folklóre nášho partnerského mesta Kunovice.

V piatok 23. januára sa uskutočnilo posledné spoločné podujatie – program, v rámci ktorého sme pripravili pre návštevníkov vo vestibule Domu kultúry Javorina výstavu fotografií z jednotlivých aktivít projektu a výstavu krojov oboch partnerských miest. Najdôležitejším bodom programu bolo premietanie filmu, ktorý vznikal počas celého projektu. Film zachytáva jednotlivé remeselné a folklórne podujatia projektu, ale aj samotných remeselníkov, folkloristov a ľudí, ktorí naďalej udržujú tradície, zvyky a folklór oboch miest.

Projekt na podujatí  spoločne slávnostne ukončili tri dámy: starostka mesta Kunovice – Mgr. Ivana Majíčková, MBA, primátorka mesta Stará Turá – Ing. Anna Halinárová a bývalá zástupkyňa primátora Starej Turej – Mgr. Soňa Krištofíková. Všetky tri dámy poďakovali ľuďom, ktorí sa na projekte podieľali a zaželali si, aby takáto cezhraničná spolupráca medzi oboma mestami fungovala aj naďalej. K samotnému filmu potom povedali pár slov jeho realizátori – scenárista Marek Janičík a režisér Šimon Horna.

Projekt bolo možné realizovať aj vďaka ďalším ľuďom ako sú: bývalé i súčasné vedenie mesta Stará Turá, vedenie mesta Kunovice,  vďaka Janovi Šobáňovi, Monike Kandrnálovej, Evke Adámkovej, pracovníkom Domu kultúry Javorina, Júlii Bublavej, rodine Zemanovej, pani Jitke Durcovej a tiež vďaka všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na jednotlivých aktivitách projektu. Na záver sa chcem osobne poďakovať pani Krištofíkovej, ktorá sa na projekte podieľala počas celej jeho realizácie, od písania žiadosti o spomínanú dotáciu až po aktívnu činnosť na všetkých podujatiach projektu. 

Foto: Vladimír Brezinský

Mgr. Lívia Boorová, mesto Stará Turá, Publikované: 28.1.2015
Nastavenia cookies