Samospráva

Oznamy

Názov Dátum
Ponuka ihličnatého palivového dreva - Lesotur, s. r. o. 16.07.2019
Európske zisťovanie o zdraví (EHIS) - oznámenie Štatistického úradu SR 17.06.2019
Dočasné uzatvorenie detašovaného pracoviska Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Turej 12.06.2019
Dočasná úprava úradných hodín na sociálnom odd. a odd. výstavby 12.06.2019
Zoznam voľných nebytových priestorov mesta Stará Turá v nájme spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 1.5.2019 10.05.2019
Zmena otváracích hodín v mestskej knižnici! 05.04.2019
Predaj palivového dreva - Lesotur, s. r. o. 05.03.2019
Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina" 04.03.2019
Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov - oznámenie Štatistického úradu SR 11.12.2018
Nový grafikon na železničnej trati Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Myjava - Velká nad Veličkou (ČR) 10.12.2018
Registrácia chovov ošípaných! 20.11.2018
Výzva ZSE, a. s., pre majiteľov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov 12.11.2018
Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v meste 10.09.2018
Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., upozorňuje na prípady nesprávneho informovania verejnosti 07.06.2018
Odpad pri železnici – UPOZORNENIE! 07.06.2018
Kalendár podujatí marec 2018 (Turistické informačné centrum Myjava) 02.03.2018
Možnosti štúdia v Strednej odbornej škole v Starej Turej 26.02.2018
Možnosti štúdia v SOŠ Stará Turá 11.12.2017
Podujatia v roku 2017 v meste Stará Turá 30.01.2017
Manuál triedeného zberu 27.06.2016