Samospráva

Oznamy

Názov Dátum
Matričné okienko - rok 2018 15.05.2018
Telefónny zoznam Poliklinika Stará Turá 14.05.2018
Staroturiansky jarmok (8. a 9. jún 2018) - trhový poriadok, cenník, prihláška,... 30.04.2018
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) - oznámenie Štatistického úradu SR 09.04.2018
Kalendár podujatí marec 2018 (Turistické informačné centrum Myjava) 02.03.2018
Možnosti štúdia v Strednej odbornej škole v Starej Turej 26.02.2018
Múzeum Slovenských národných rád v Myjave bude z dôvodu rekonštrukcie od 1.2.2018 uzatvorené 01.02.2018
Termíny preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2018 10.01.2018
Nový grafikon na železničnej trati Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Myjava - Velká nad Veličkou (ČR) 11.12.2017
Možnosti štúdia v SOŠ Stará Turá 11.12.2017
Podujatia v roku 2017 v meste Stará Turá 30.01.2017
Zoznam voľných nebytových priestorov mesta Stará Turá v nájme spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 1.12.2016 02.12.2016
Manuál triedeného zberu 27.06.2016
Zaburinenie pozemkov – upozornenie 08.06.2016
Hasiči upozorňujú! 17.03.2016
Daňové priznania k dani z príjmov môžete odovzdať aj v St. Turej 14.03.2016
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 18.08.2015
Odporúčanie k odoberaniu vody z vodných tokov 18.08.2015
Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení - Západoslovenská distribučná, a.s. 28.07.2015
Prevádzka pošty počas dovolenkového obdobia (6.7. – 14.8.2015) 06.07.2015