Samospráva

Oznamy

Názov Dátum
Prerušená dodávka ústredného vykurovania! 20.11.2018
Plaváreň je od 19. novembra opäť OTVORENÁ! 19.11.2018
Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 30.11.2018 - Papraď 14.11.2018
Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 29.11.2018 - Papraď a Topolecká 14.11.2018
Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 28.11.2018 - Súš (Požiarna zbrojnica) 13.11.2018
Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 28.11.2018 - Súš a Topolecká 13.11.2018
Výzva ZSE, a. s., pre majiteľov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov 12.11.2018
Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v meste 10.09.2018
Hasiči odvolávajú čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 04.09.2018
Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., upozorňuje na prípady nesprávneho informovania verejnosti 07.06.2018
Odpad pri železnici – UPOZORNENIE! 07.06.2018
Telefónny zoznam Poliklinika Stará Turá 14.05.2018
Kalendár podujatí marec 2018 (Turistické informačné centrum Myjava) 02.03.2018
Možnosti štúdia v Strednej odbornej škole v Starej Turej 26.02.2018
Termíny preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2018 10.01.2018
Nový grafikon na železničnej trati Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Myjava - Velká nad Veličkou (ČR) 11.12.2017
Možnosti štúdia v SOŠ Stará Turá 11.12.2017
Podujatia v roku 2017 v meste Stará Turá 30.01.2017
Zoznam voľných nebytových priestorov mesta Stará Turá v nájme spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 1.12.2016 02.12.2016
Manuál triedeného zberu 27.06.2016