Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti - Biháryová, Ides, Jurášová, Krajčíková, Samek, Seewaldová, Uhrina

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

oznamuje

 

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  29. januára 2024  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, klientske centrum, evidencia obyvateľov v úradných  hodinách:

 

 

Barbara Biháryová

 

                                   najneskôr do 13. februára 2024

 

 

Tomáš Ides

Darina Jurášová

Katarína Krajčíková

Rastislav Samek

Lenka Seewaldová

Ján Uhrina

 

                                   najneskôr do 16. februára 2024

MsÚ Stará Turá, Publikované: 29.1.2024
Nastavenia cookies