Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatnéVšeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 5/2003 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 22.08.2003
VZN č. 4/2003 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 25.06.2003
VZN č. 3/2003 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 24.06.2003
VZN č. 2/2003 O spôsobe určenia úhrady za bývanie a starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby (neplatné) 25.04.2003
VZN č. 1/2003 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu (neplatné) 27.02.2003
VZN č. 10/2002 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností v meste Stará Turá (neplatné) 11.11.2002
VZN č. 9/2002 O podmienkach držania psov (zrušené) 26.10.2002
VZN č. 8/2002 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 25.10.2002
VZN č. 7/2002 O miestnych poplatkoch (neplatné) 03.10.2002
VZN č. 6/2002 o určení školských obvodov a regulácii povinnej školskej dochádzky v základných školách v závislosti od trvalého bydliska žiaka (neplatné) 23.08.2002
VZN č. 5/2002 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 28.06.2002
VZN č. 4/2002 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 27.06.2002
VZN č. 3/2002 Štatút mesta Stará Turá (neplatné) 04.03.2002
VZN č. 2/2002 O územnom pláne mesta Stará Turá o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásadách pre ďalší rozvoj města Stará Turá (zrušené) 04.03.2002
VZN č. 1/2002 O podmienkach prideľovania bytov určených na nájom, postavených s podporou štátu (neplatné) 27.02.2002
VZN č. 8/2001 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností v meste Stará Turá (neplatné) 14.12.2001
VZN č. 7/2001 O vytváraní zdravého životného prostredia a o zeleni na území mesta Stará Turá (neplatné) 12.12.2001
VZN č. 6/2001 O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda (neplatné) 14.11.2001
VZN č. 5/2001 O miestnych poplatkoch (neplatné) 13.11.2001
VZN č. 4/2001 O nakladaní s odpadmi (neplatné) 12.11.2001
Nastavenia cookies